Päämiehiämme ja asiakkaitamme

Päämiehinä johtavat sijoitusyhtiöt ja suuryritykset.
Asiakkaana yli 200 pk-yritystä.
Fortum
"Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yrityskaupassamme yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa."
CapMan
"Trailmaker ei ole filosofinen harjoitus, vaan hyvin konkreettinen työkirja. Työkirja kertoo, mitä milläkin aikataululla täytyy laittaa kuntoon, että strategia toteutuu. Suunnitelma auttaa myös kasvupolun rahoituksen suunnittelussa."
Taaleri
”Trailmaker osallistui sijoituskohteemme due diligence-prosessiin ja vakuutti meidät. Olemme sittemmin läpivalaisseet useita sijoituskohteita ja Trailmaker istuu prosesseihimme."
Stora Enso
"Saimme Trailmaker-prosessissa hyvin tutkittua molempien tahtotilaa ja linjattua yhteistä näkemystä yhteistyöstä. Neuvottelut jatkosta jatkuvat tämän työskentelyn pohjalta."
Sponsor Capital
"Trailmakerin Johtamisnäkymä kertoo selkeästi johdolle ja hallitukselle missä mennään. Poikkeamat erottuvat selkeästi ja siksi niihin voidaan puuttua ajoissa."
Neste
"Kaikkein arvokkainta Trailmaker-prosessissa oli, että johdon suuntautuneisuus pitkän aikavälin strategiaan kasvoi merkittävästi."
Santander
"Olemme siirtyneet globaaliin markkinaan ja monet sijoitusyhtiöistämme ovat pohjoisamerikkalaisia. Etsimme varhaisen vaiheen yrityksiä kaikkialta, myös Suomesta, yhteistyössä Trailmakerin kanssa."
Metsä Group
"Ison yhtiön ja startupin yhteistyö ei ole aina suoraviivaista. Trailmaker auttoi meitä muodostamaan yhteisen näkemyksen ja kielen, ja saimme tehokkaasti dokumentoitua lopullisen suunnitelman."
Kuusakoski
"Trailmaker tunnistaa meille strategisia innovaatioita ja testaa yritykset etukäteen."
Sentica Partners
”Trailmakerin tuki oli juuri sitä, mitä muutosprosessissa kaipasimme. Toiminta oli ripeää, käytännönläheistä ja konkreettista. Konsepti pakotti osallistujat, hallituksen ja operatiiviset avainhenkilöt tekemään valintoja sen suhteen, mitä halutaan olla ja tehdä.”
Pontos
"Erittäin hyvä prosessi, kannatti ehdottomasti tehdä."
Metsä Spring
"Trailmaker auttoi meitä muodostamaan yhteisen näkemyksen ja kielen, ja saimme tehokkaasti dokumentoitua lopullisen suunnitelman."
Vaaka Partners
Nordic Option
Nordic Option sijoitti Haltian Oy:hyn Trailmaker-prosessin jälkeen
The English Tearoom
"Prosessi oli erittäin kattava: kävimme läpi kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja mahdolliset pullonkaulat paikallistettiin jo etukäteen. Lisäksi saimme työkalun strategian toteutuksen seurantaan."
Sontek
"Trailmakerilla nostamme portfolioyhtiöidemme exit-valmiutta."
Aboa Venture
SRV
"Trailmakerin johtamisnäkymä on tukena työskentelyssämme sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Nyt näemme tilanteen ja tavoitteemme samalla tavalla ja viemme yhtiötä samaan suuntaan."
Staffpoint
Teknos
”Seuraamme Trailmakerin avulla, että sovitut asiat tapahtuvat ja että fokuksemme säilyy erilaisista tilanteista huolimatta.” Paula Salastie, hallituksen puheenjohtaja
Fortum-Fincumet
"Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että molempien yhtiöiden avainhenkilöt ovat olleet työskentelyssä mukana."
Infinited Fiber Company
H&M:n ja Fortum Oyj:n portfolioyhtiö
Woodio
Metsä Groupin pääomasijoitusyhtiö Metsä Springin portfolioyritys
Haltian
"Trailmaker on ollut suureksi avuksi rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Se on osoittanut rahoittajalle, että olemme tekemässä oikeita asioita."
Valtti
“Trailmaker-prosessi oli hyvin tehokas ja käytännönläheinen. Varmistimme yhteisen näkemyksen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä juuri nyt. Prosessissa määritimme myös kriittiset tekijät kahdelle tulevalle vuodelle, jotka meidän tulee menestyäksemme toteuttaa."
uRecycle
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö.
Revanssi
Kuusakoski Oy:n yhteisyritys
Kontiotuote
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Konkretisoi strategiaa ja tekemistä. Trailmaker tekee kotityöt, jolloin laatu on hyvä ja pysytään nopeassa aikataulussa."
Oribalt
MBO Oriola Oyj:stä, Taaleri Oyj:n portfolioyhtiö.
Piklas
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Kaikkien johtoryhmässä tulee ymmärtää kokonaisuus sekä muidenkin virstanpylväiden sisältö, jotta ymmärretään täysi vaikutus omaan tekemiseen."
Mellano
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Erityisen hyviä tuloksia Trailmaker-prosessissa saimme, kun konsultti haastoi meidät yksinkertaistamaan kilpailuetuamme".
Teräselementti
"Konkretia ja seuranta erottavat muista strategiaprosesseista, joissa olen ollut mukana."
FocalSpec
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö
Goodmill Systems
Innovestor Oy:n portfolioyhtiö
Spectral Imaging
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö.
Beam-Net
"Systemaattinen, selkeä ja tavoitehakuinen, ylitti odotukset. Ei ulkopuolisen tekemä vaan meidän itsemme linjaama." "Olin aluksi skeptinen, olen ollut mukana monessa prosessissa, tämä on ehdottomasti yksi parhaista."
Tammermatic
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
Aalto Shipping
Taaleri Oyj:n portfolioyhtiö
Silta
Sentica Partnersin portfolioyhtiö
Touchpoint
Taalerin portfolioyhtiö.
Ficolo
Taaleri Oyj:n ja Pontoksen portfolioyhtiö.
Domretor
"TRAILMAKER on looginen kokonaisuus."
Lämpöpartio
Coptersafety
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
Naps Solar
Taalerin portfolioyhtiö.
RD Technology Center
"Aukeaa hyvin, mitä strategia ja sen toteutus tarkoittaa. Hyvä, että menee konkreettiselle toiminnan tasolle."
UniqAir
ETR:n portfolioyhtiö
Redono
"Loi selkeän polun, jota noudattamalla pääsee eteenpäin."
Plastep
"Varmistaa, että strategisen tason muutokset saavat riittävästi huomiota."
Tilassa
"Juuri se työkalu jota olen kaivannut vuosien ajan."
Chilit
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
Coctio
Duudsonit Activity Park
"Auttoi hahmottamaan, että kasvusuunnat ovat rajattomat, mutta tekijöitä ei ole riittävästi kaikkeen."
Fiblon
"Kaikkien johtoryhmien pitäisi osata tämä, mutta ilman hyvää työkalua strateginen johtaminen on vaikeaa." Perheyhtiö.
Klaara
"Silmiä avaava prosessi, tärkeät asiat tulivat selkeästi esille."
Lämpöhuolto
Taalerin portfolioyhtiö.
Mecra
"Nyt tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan."
Revanssi
Kuusakosken yhteisyritys.
Valopaa
"Auttaa toteutuksessa pitäytymään strategisissa toimenpiteissä eikä vaan menemään "maaston" mukaan. Edellinen strategiatyö 1,5 vuotta sitten: paljon kotitehtäviä, pitkä prosessi => siihen nähden tämä saatiin nopeasti maaliin ja saa täydet pisteet."
Valtavalo
Nordic Optionin portfolioyhtiö.
FiveWatts
"Erittäin ammattimainen kokonaisuus. Erityisesti pidin siitä että tämä on avaimet käteen -paketti. Olisimme itse saaneet jotain aikaiseksi, joskus, ehkä... Mutta ei ikinä näin tehokkaasti: vain 3 x 5 h meidän aikaa ja tällainen paketti"
Newicon
"Päästiin nopeasti strategiasta konkretiaan."
Nocart Power
Plastiroll
Sponsor Capitalin portfolioyhtiö.
Suomen Nettikirpputorit
”Tarvitaanko? – luo johtamiskäytännön – todellakin tarvitaan” tj Ossi Salo   Sijoituskierroksen closing.
Toroidion
” Tuo Fokuksen kun resurssit eivät riitä kaikkeen. Johtamisnäkymä on todella selkeä, wau! Erityisen tärkeä apu viestinnässä, kun koko tiimi on hajallaan.”
Maintscope
”Olen ollut monessa strategiasuunnittelussa mukana ja tämä oli selkein.”
Rannan Teollisuuskone
”Selkeyttävä prosessi” tj Antti Ranta   Suuryritysyhteistyö Metsä Group, rahoitusneuvottelut.
Fluido
”Olemme ajatelleet, että voisimme käynnistää johtamisnäkymän ympärille johtamiskäytännön.”   Business-DD, Sijoituskierroksen closing 1/2016.
SimAnalytics
”Trailmaker hahmottaa, mihin pitää keskittyä”, tj Samuli Kortelainen   Suuryritysyhteistyö Kuusakoski Oy:n kanssa.
Synoste
”Trailmaker created value by sharpening the strategic message to for example investors.”   Sijoituskierroksen closing 3/2015.
Kuusamon Juusto
”Rahoittajamme arvostavat Trailmakerin selkeätä tapaa viestiä strategiaa ja sen toteutuksen etenemistä.”
Bemecon
”Nyt on selkeästi määritelty eteneminen työkaluineen”, tj Sakari Haapaniemi.
Lexia
EID Tech
”Tuotos kouriintuntuvampi. Ei pelkkiä kehitysideoita.”
DataCenter
Sontekin portfolioyhtiö.
Flexound
”Trailmakerin lokikirja ja strategiaote ovat olleet hyvänä työkaluna viestinnässä niin sijoittajille kuin tukirahoittajillekin.” tj Mervi Heinaro   Sijoituskierros 600 k€ closattu
Axopar
Högfors
”Olen ollut mukana monessa prosessissa, tämä oli tosi hyvä.” tj Mikko Salmela
Northforce
”Kaikki voivat tehdä hienoa strategiaslideja. Trailmakerissa strategia tippuu nopeasti ylätasolta toteutustasolle ja strategia aikataulutetaan. Toteutus käynnistyy heti, eikä aikaa valu hukkaan. Tämä on hyvin harvinaista.”
Smartblock
”Vakuutimme sijoittajan Trailmakerin avulla.”   Sijoituskierroksen closing.
Skulle Implants
”Äärimmäisen tarpeellinen prosessi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tosissaan keskustelimme strategiaan liittyvistä linjauksista tiimin ydintiimin kesken.”
Vauraus
”Saimme prosessit kuntoon ja asioille selkeän suoritusputken. Myös kipeitä päätöksiä päästiin viemään läpi” tj Olli Tannerkoski
WellnessWallet
”Trailmakerin avulla saimme erinomaisen kontaktin isoon toimijaan jonka saaminen muuten olisi ollut mahdotonta” tj Markku Ojala
Afore
”Olin ensin skeptinen, mutta prosessi oli hyvä ja selkeä.”
Amandusch
”Näennäinen kaaos on tullut jäsenneltyä. Lisää ulkopuolisten ymmärrystä liiketoiminnastamme.”
Applixure
”Yrityksen ja sen hallituksen on nyt helpompi sitoutua strategiaan. Toivomme että jatkossakin autatte päivittämään strategista polkuamme.”
Atop Tieto
”Trailmakeria oikeasti kiinnostaa, lähteekö toteutus käyntiin.” tj Tytti Immonen
Aqvacomp
”Muodostaa sillan sijoittajien suuntaan.”
B2E
”Tärkeää hahmottaa, että kaikkea ei kannata tehdä heti ja yhtä aikaa.” tj Esa Mattson
CiaoBella
”Clear steps how to proceed.” tj Monique Bodegom
Crisolteq
Business-DD, Sijoituskierros 7/2015.
Deveteam
”Strategian vaiheistus helpottaa fokuksen muodostamista.”
EarthHouse
”Start-up yrityksenä uskottavuutemme rahoitusneuvotteluissa parantui huomattavasti Trailmakerin avulla.” tj Sami Juola
Ebenlock
”Trailmakerin avulla selkeytyi, millaisia yhteistyökumppaneita tarvitsemme ja askeleet tuotteen eteenpäin viemiseen.”
Embivalus
”Ehkä paras (nopein ja selkein) strategiaprosessi tähän saakka. Hyvin vedetty.”
Extremia
”Lopputuloksen voisi summata seuraavasti: konkreettinen, uskottava, toteutettavissa”. tj Antti Aapakari.
EyeCaramba
”Tuskin olisimme saaneet aikaiseksi samanlaista kokonaisvaltaista toimiala- ja kasvunmahdollisuuskartoitusta ilman Trailmaker-prosessia” tj Matti Karjanlahti.
FilmMe
”Jo ensimmäisen session jälkeen tuotekehityksen roadmap selvillä.”
Gredi
”Näkee, että johtamisnäkymä on suunniteltu johtajan näkökulmasta, ei koodarin.”