Päämiehiämme ja asiakkaitamme

Päämiehinä johtavat sijoitusyhtiöt ja suuryritykset.
Asiakkaana yli 300 yritystä.
Fortum
"Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yrityskaupassamme yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa."
CapMan
"Trailmaker ei ole filosofinen harjoitus, vaan hyvin konkreettinen työkirja. Työkirja kertoo, mitä milläkin aikataululla täytyy laittaa kuntoon, että strategia toteutuu. Suunnitelma auttaa myös kasvupolun rahoituksen suunnittelussa."
Saint-Gobain
”Trailmaker saa avainhenkilöt työskentelemään yhdessä tiukassa aikataulussa. Tästä on paljon hyötyä sekä suuryhtiöille että pienemmille firmoille.”
Taaleri
”Trailmaker osallistui sijoituskohteemme due diligence-prosessiin ja vakuutti meidät. Olemme sittemmin läpivalaisseet useita sijoituskohteita ja Trailmaker istuu prosesseihimme."
Stora Enso
"Saimme Trailmaker-prosessissa hyvin tutkittua molempien tahtotilaa ja linjattua yhteistä näkemystä yhteistyöstä. Neuvottelut jatkosta jatkuvat tämän työskentelyn pohjalta."
Sponsor Capital
"Trailmakerin Johtamisnäkymä kertoo selkeästi johdolle ja hallitukselle missä mennään. Poikkeamat erottuvat selkeästi ja siksi niihin voidaan puuttua ajoissa."
Neste
"Kaikkein arvokkainta Trailmaker-prosessissa oli, että johdon suuntautuneisuus pitkän aikavälin strategiaan kasvoi merkittävästi."
Santander
"Olemme siirtyneet globaaliin markkinaan ja monet sijoitusyhtiöistämme ovat pohjoisamerikkalaisia. Etsimme varhaisen vaiheen yrityksiä kaikkialta, myös Suomesta, yhteistyössä Trailmakerin kanssa."
Metsä Group
"Ison yhtiön ja startupin yhteistyö ei ole aina suoraviivaista. Trailmaker auttoi meitä muodostamaan yhteisen näkemyksen ja kielen, ja saimme tehokkaasti dokumentoitua lopullisen suunnitelman."
Sentica Partners
”Trailmakerin tuki oli juuri sitä, mitä muutosprosessissa kaipasimme. Toiminta oli ripeää, käytännönläheistä ja konkreettista. Konsepti pakotti osallistujat, hallituksen ja operatiiviset avainhenkilöt tekemään valintoja sen suhteen, mitä halutaan olla ja tehdä.”
Kuusakoski
”Trailmakerin avulla varmistamme yhteisen näkemyksen johdon ja hallituksen kesken. Johtamisnäkymä on käytössämme sekä hallituksessa että johtoryhmässä.” "Trailmaker tunnistaa meille strategisia innovaatioita ja testaa yritykset etukäteen."
Pontos
"Erittäin hyvä prosessi, kannatti ehdottomasti tehdä."
Metsä Spring
"Trailmaker auttoi meitä muodostamaan yhteisen näkemyksen ja kielen, ja saimme tehokkaasti dokumentoitua lopullisen suunnitelman."
Vaaka Partners
“Yhteisen näkemyksen pohjalta muodostetut taskit ovat selkeitä ja toteutus on jo alkanut. Trailmakerin konkreettinen Johtamisnäkymä on aktiivisessa käytössä, ja ensimmäiset virstanpylväät on jo saavutettu." - portfolioyhtiö
Nordic Option
Nordic Option sijoitti Haltian Oy:hyn Trailmaker-prosessin jälkeen
The English Tearoom
"Prosessi oli erittäin kattava: kävimme läpi kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja mahdolliset pullonkaulat paikallistettiin jo etukäteen. Lisäksi saimme työkalun strategian toteutuksen seurantaan."
Sontek
"Trailmakerilla nostamme portfolioyhtiöidemme exit-valmiutta."
Aboa Venture
SRV
"Trailmakerin johtamisnäkymä on tukena työskentelyssämme sekä johtoryhmässä että hallituksessa. Nyt näemme tilanteen ja tavoitteemme samalla tavalla ja viemme yhtiötä samaan suuntaan."
Staffpoint
”Trailmaker-konsepti auttoi meitä terävöittämään strategiamme. Digitaalinen työväline tuo meille läpinäkyvyyttä toteutuksen seurantaan. ”
Teknos
”Seuraamme Trailmakerin avulla, että sovitut asiat tapahtuvat ja että fokuksemme säilyy erilaisista tilanteista huolimatta.” Paula Salastie, hallituksen puheenjohtaja
Fortum-Fincumet
"Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että molempien yhtiöiden avainhenkilöt ovat olleet työskentelyssä mukana."
Infinited Fiber Company
H&M:n ja Fortum Oyj:n portfolioyhtiö
Woodio
Metsä Groupin pääomasijoitusyhtiö Metsä Springin portfolioyritys
Haltian
"Trailmaker on ollut suureksi avuksi rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Se on osoittanut rahoittajalle, että olemme tekemässä oikeita asioita."
Valtti
“Trailmaker-prosessi oli hyvin tehokas ja käytännönläheinen. Varmistimme yhteisen näkemyksen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä juuri nyt. Prosessissa määritimme myös kriittiset tekijät kahdelle tulevalle vuodelle, jotka meidän tulee menestyäksemme toteuttaa."
Virta
"Trailmakerin huolellisesti suunniteltu ja toistuva prosessi rytmittää tärkeitä yhteisiä keskusteluja. Se tarjoaa systemaattisen katsauksen suuriin kokonaisuuksiin kuten asiakkaisiin, palvelutarjoamaan ja jakeluun. Tämä mahdollistaa strategian tehokkaan toteutuksen."
uRecycle
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö. "Trailmaker on hyvä konsepti muodostaa vahva yhteinen näkemys yrityksessä. Vastaukset kyllä löytyvät meiltä, mutta tärkeintä on tehdä oikeita kysymyksiä ja pitää marssijärjestys selvänä ja projekti aikataulussa."
Revanssi
”Trailmakerin avulla varmistamme yhteisen näkemyksen johdon ja hallituksen kesken. Johtamisnäkymä on käytössämme sekä hallituksessa että johtoryhmässä.”
eCraft
Fellowmindin osana toimivan eCraftin enemmistöomistaja on FSN Capital.
Kontiotuote
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Konkretisoi strategiaa ja tekemistä. Trailmaker tekee kotityöt, jolloin laatu on hyvä ja pysytään nopeassa aikataulussa."
Oribalt
MBO Oriola Oyj:stä, Taaleri Oyj:n portfolioyhtiö.
Chilit
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
Garantia
"On nyt läpinäkyvää, kuinka työmme vaikuttaa strategian toteutumiseen. Loppujen lopuksi strategia on valintoja - mitä teemme ja mitä emme. Trailmakerin avulla me kaikki sitoudumme valittuihin tavoitteisiin."
All-Rounders
Piklas
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Kaikkien johtoryhmässä tulee ymmärtää kokonaisuus sekä muidenkin virstanpylväiden sisältö, jotta ymmärretään täysi vaikutus omaan tekemiseen."
Mellano
PRT-Forest-konsernin tytäryhtiö. "Erityisen hyviä tuloksia Trailmaker-prosessissa saimme, kun konsultti haastoi meidät yksinkertaistamaan kilpailuetuamme".
Teräselementti
"Konkretia ja seuranta erottavat muista strategiaprosesseista, joissa olen ollut mukana."
FocalSpec
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö
Plastiroll
Sponsor Capitalin portfolioyhtiö.
Goodmill Systems
Innovestor Oy:n portfolioyhtiö
Högfors
”Olen ollut mukana monessa prosessissa, tämä oli tosi hyvä.” tj Mikko Salmela
Spectral Imaging
Nordic Option Oy:n portfolioyhtiö.
Beam-Net
"Systemaattinen, selkeä ja tavoitehakuinen, ylitti odotukset. Ei ulkopuolisen tekemä vaan meidän itsemme linjaama." "Olin aluksi skeptinen, olen ollut mukana monessa prosessissa, tämä on ehdottomasti yksi parhaista."
Aalto Shipping
Taaleri Oyj:n portfolioyhtiö
Tammermatic
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
Silta
Sentica Partnersin portfolioyhtiö
Touchpoint
Taalerin portfolioyhtiö.
Ficolo
Taaleri Oyj:n ja Pontoksen portfolioyhtiö.
Domretor
"TRAILMAKER on looginen kokonaisuus."
Lämpöpartio
Naps Solar
Taalerin portfolioyhtiö.
Coptersafety
Sentica Partnersin portfolioyhtiö.
RD Technology Center
"Aukeaa hyvin, mitä strategia ja sen toteutus tarkoittaa. Hyvä, että menee konkreettiselle toiminnan tasolle."
UniqAir
ETR:n portfolioyhtiö
Plastep
"Varmistaa, että strategisen tason muutokset saavat riittävästi huomiota."
Duudsonit Activity Park
"Auttoi hahmottamaan, että kasvusuunnat ovat rajattomat, mutta tekijöitä ei ole riittävästi kaikkeen."
Fiblon
"Kaikkien johtoryhmien pitäisi osata tämä, mutta ilman hyvää työkalua strateginen johtaminen on vaikeaa." Perheyhtiö.
Lämpöhuolto
Taalerin portfolioyhtiö.
Valtavalo
Nordic Optionin portfolioyhtiö.
Newicon
"Päästiin nopeasti strategiasta konkretiaan."
Suomen Nettikirpputorit
”Tarvitaanko? – luo johtamiskäytännön – todellakin tarvitaan” tj Ossi Salo   Sijoituskierroksen closing.
Toroidion
” Tuo Fokuksen kun resurssit eivät riitä kaikkeen. Johtamisnäkymä on todella selkeä, wau! Erityisen tärkeä apu viestinnässä, kun koko tiimi on hajallaan.”
Aalto Capital
Fluido
”Olemme ajatelleet, että voisimme käynnistää johtamisnäkymän ympärille johtamiskäytännön.”   Business-DD, Sijoituskierroksen closing 1/2016.
VTT Ventures
SimAnalytics
”Trailmaker hahmottaa, mihin pitää keskittyä”, tj Samuli Kortelainen   Suuryritysyhteistyö Kuusakoski Oy:n kanssa.
Synoste
”Trailmaker created value by sharpening the strategic message to for example investors.”   Sijoituskierroksen closing 3/2015.
Kuusamon Juusto
”Rahoittajamme arvostavat Trailmakerin selkeätä tapaa viestiä strategiaa ja sen toteutuksen etenemistä.”
Lexia
DataCenter
Sontekin portfolioyhtiö. "Positiivinen ja kompakti prosessi."
Flexound
”Trailmakerin lokikirja ja strategiaote ovat olleet hyvänä työkaluna viestinnässä niin sijoittajille kuin tukirahoittajillekin.” tj. Mervi Heinaro
Vauraus
”Saimme prosessit kuntoon ja asioille selkeän suoritusputken. Myös kipeitä päätöksiä päästiin viemään läpi” tj Olli Tannerkoski
Deveteam
”Strategian vaiheistus helpottaa fokuksen muodostamista.”
Gredi
”Näkee, että johtamisnäkymä on suunniteltu johtajan näkökulmasta, ei koodarin.”
Heebo
”Trailmakerin laaja vertailupohja toi paljon konkretiaa omaan strategiatyöhömme.” tj Susanna Rantanen
Hki Sustainability Center
”Olen tosi tyytyväinen Trailmaker-prosessiin. Lopputulos oli se mitä luvattiin.” tj Mika Aaltonen
Epecc