KONSEPTI TEHOKKAASEEN STRATEGIAN TOTEUTUKSEEN JA TESTAUKSEEN

”Trailmakerin johtamisnäkymä kertoo selkeästi johdolle ja hallitukselle missä mennään”

Juhani Kalliovaara, Partner, Sponsor Capital

”Seuraamme Trailmakerin avulla, että sovitut asiat tapahtuvat ja että fokuksemme säilyy erilaisista tilanteista huolimatta”

Paula Salastie, hallituksen puheenjohtaja, Teknos Oy

”Trailmakerin avulla varmistamme yhteisen näkemyksen johdon ja hallituksen kesken. Trailmakerin johtamisnäkymä on käytössämme sekä hallitustyöskentelyssä että organisaation työvälineenä.”

Martti Sinisalo, johtaja, Kuusakoski Oy

”Saimme Trailmaker-prosessissa varsin hyvin tutkittua molempien tahtotilaa ja linjattua yhteistä näkemystä yhteistyön toteutuksesta. Neuvottelut jatkosta jatkuvat tämän työskentelyn pohjalta.”

Hannu Korhonen, Strategiajohtaja, Stora Enso Oy

Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yrityskaupassamme yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa.”

Toni Ahtiainen, johtaja, BU Recycling & Energy, Fortum Oyj

”Käytämme Trailmakeria entry-vaiheessa execution- ja tiimi -due diligencena”

Tero Luoma, sijoitusjohtaja, Taaleri Oyj

”Trailmaker-konsepti auttoi meitä terävöittämään strategiamme painopistealueet. Lisäksi digitaalinen työväline tuo meille läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta muutoksen johtamiseen ja seurantaan. ”

Anu Ahokas, toimitusjohtaja, StaffPoint Oy, Sponsor Capitalin portfolioyhtiö

PÄÄMIEHINÄ JOHTAVAT SUURYRITYKSET JA SIJOITUSYHTIÖT  |  YLI 200 YRITYSTÄ KÄYTTÄÄ TRAILMAKERIA  |  YLIVOIMAINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS

PÄÄMIEHIÄMME JA ASIAKKAITAMME

Viimeisimmät uutiset

Trailmaker-asiakas: Fortumin ja Fincumetin vahva liitto yrityskaupan jälkeen

Fortumin ja Fincumetin metallinkierrätysliiketoimintojen yhdistyminen vietiin läpi hallitusti. Molempien yritysten avainhenkilöt osallistuivat Trailmaker-työskentelyyn, mikä vahvisti saumatonta yhteistyötä alusta alkaen.

Lue lisää >
Trailmaker-asiakas: Stora Enso tekee yhteistyötä avoimin kortein

Stora Enso hakee teknologiayritysten kanssa molempia hyödyttäviä kumppanuuksia. Yhtiö tunnetaan aktiivisena ja reiluna kumppanina, ja sen systemaattinen työ yritysten kanssa saa laajalti kiitosta. Trailmakeria on Stora Ensossa käytetty muodostamaan yhteistä ymmärrystä ja näkemystä, selkeyttämään yhteistyön käytännön toteutuksen virstanpylväitä ja testaamaan kumppanin elinkelpoisuutta ja kyvykkyyttä.

Lue lisää >
Trailmaker-asiakas: Taaleri Kapitaali. Oriolasta irtautunut Oribalt kasvaa Baltiassa

Oriolan Baltian toimintojen MBO toteutettiin Taaleri Kapitaalin tuella syksyllä 2017. Oribalt hakee itsenäisenä yhtiönä kasvua lääkelogistiikassa ja apteekkiverkkokaupassa. Uusi tilanne kysyy johdolta paitsi kirkasta strategiaa ja johdon yhteistä näkemystä myös yrittäjän otetta.

Lue lisää >
Trailmaker-asiakas: Sponsor Capital. Uudistuvan StaffPoint-konsernin tavoitteena asiakaslähtöinen kasvu ja kannattavuus

Sponsor Capital osti enemmistön StaffPoint-konsernista vuoden 2017 lopulla. Vuokratyö yleistyy erittäin nopeasti, ja StaffPoint on yksi toimialan kolmesta suurimmasta toimijasta. Johto laati Trailmakerin avulla strategian, jonka myötä yhtiö palautetaan kasvu-uralle.

Lue lisää >

Käyttökohteet

EXECUTION DUE DILIGENCE, TOTEUTUKSEN TESTAUS JA KONKRETISOINTI

STRATEGINEN MUUTOS
JA KASVU

OMISTUSJÄRJESTELYT JA RAHOITUSKIERROKSET

Trailmaker on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence

SIJOITUSYHTIÖLLE

Trailmaker on uudenlainen execution due diligence. Trailmaker testaa ja konkretisoi uuden strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Samalla se testaa ja konkretisoi toteutuksen edellyttämät resurssit ja kyvykkyydet. Trailmaker mahdollistaa toteutuksen pullonkaulojen ml. kyvykkyydet tunnistamisen ja välittömät korjaustoimenpiteet.

Trailmaker on konsepti sijoituskohteen haltuunottovaiheeseen. Trailmaker varmistaa uuden strategian toteutuksen käynnistymisen välittömästi.

SUURYRITYKSELLE

Trailmaker on konsepti suuryrityksen strategian sekä kehityshankkeiden ja yrityskauppojen tehokkaaseen toteutukseen.

Trailmaker muodostaa yhteisen näkemyksen markkinoiden tehokkaimmalla ajankäytöllä, vain 3 päivässä.

YRITYKSEN JOHDOLLE

Trailmaker on työkalu johdolle strategian tehokkaaseen toteutukseen ja tulosten aikaansaantiin. Trailmaker tekee strategiasta konkreettisen ja toteutuskelpoisen, varmistaa omistajien tuen toteutukselle ja helpottaa toteutuksen johtamista ja seurantaa.