Teknos

Trailmaker-asiakas: Teknos. Yhteinen näkemys ja kommunikaatio vievät eteenpäin

Teknos on Euroopan johtavia teollisuusmaalien valmistajia. Hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Paula Salastie kertoo, miten yritys on vienyt läpi sukupolvenvaihdoksen sekä edennyt kansainvälistymisstrategiassaan.

Millainen prosessi sukupolvenvaihdos on ollut Teknokselle?

”Meillä sukupolvenvaihdosprosessi voidaan katsoa alkaneeksi vuonna 1997, kun aloimme keskustella yrityksen jatkosta. Viimeiset kymmenen vuotta on edetty suunnitelmallisemmin, kun jatkaja on ollut tiedossa. Kaiken kaikkiaan nyt loppuun viety prosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen.”

Miten perheorganisaatio eroaa muista organisaatioista?

”Perheorganisaatio on päätöksissään pitkäjänteisempi ja kärsivällisempi. Suhdanteita ei seurata samalla tavalla kuin muissa organisaatioissa. Yhteisöllisyys korostuu myös perheyrityksessä, missä töitä tehdään aidosti yhdessä koko kokonaisuutta ajatellen.”

”Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä perheyrityksissä sekoittuu herkästi yrittäminen ja omistaminen, sillä omistaakin voi aktiivisesti ja passiivisesti. Tärkeää on, että jatkajalla on innovatiivisuutta sekä halua jatkaa ja kehittää yrityksen visiota. Samaan aikaan omistajalla pitää olla halua jakaa vastuuta ja kykyä päästää irti.”

Sukupolvenvaihdoksen ohella Teknos on edennyt kansainvälisillä markkinoilla, millaista on ollut johtaa näitä kahta prosessia rinnakkain?

”Tunteet liittyvät vahvasti sukupolvenvaihdosprosessiin – ei vain johtotasolla vaan myös henkilöstössä. Teknoksessa monet ovat tunteneet minut jo pienestä saakka, siksi minuun liittyvien mielikuvien muuttaminen ja kunnioituksen rakentaminen on ollut oma projektinsa.”

”Teknoksen arvot eivät ole muuttuneet kummankaan prosessin kohdalla, sen sijaan kansainvälistymisen myötä kulttuurinen yhtenäistäminen on ollut oma haasteensa. Meidän on pitänyt lisätä kommunikaation välineitä. Myös sosiaalinen kanssakäyminen on entistä aktiivisempaa.”

Sanotaan, että käsillä on pisin taantumajakso sitten 1990-luvun, miten te näette Teknoksen markkinat?

”Ennusteita on vaikea tehdä ja Suomen tilannetta on surullista seurata. En kuitenkaan pidä välttämättä tätä taloustilannetta yksinomaan pahana asiana. Se pistää ajattelemaan ja tekemään asioita eri tavalla.”

”Uusien markkinoiden avaaminen on minun ”juttuni”. Teknos on rakentanut toimintaansa yritysostoin ja laajentanut näin muun muassa asiakaspohjaansa ja tuoteportfoliotaan. Mielestäni maantieteellinen hajaantumisemme on tehty juuri oikeaan aikaan, sillä asiat etenevät eri markkinoilla eri aikaan. Esimerkiksi tehtaamme rakentaminen Venäjälle jatkuu edelleen.” ”Verkostoituminen ja kommunikointi on tärkeää sekä jatkuva indikaatioiden tarkkailu. Teknoksella olemme resursoineet henkilöstölle aikaa, jotta he voivat poiketa rutiineistaan. Uskon, että tätä kautta syntyy uutta”, sanoo Paula Salastie.

Teknoksella käytetään TRAILMAKERIA, kerrotko tarkemmin miten tai mihin käytätte sitä?

”Aloitin Teknoksessa käyttämään TRAILMAKERIA tänä keväänä. Seuraamme sen avulla, että sovitut asiat tapahtuvat ja että fokuksemme säilyy erilaisista tilanteista huolimatta. Itse käytän sitä viikottain. Aika on resursseista rajallisin, siksi on tärkeää keskittyä asioista olennaisimpiin.”

Mitkä ovat vinkkisi sukupolvenvaihdosta miettiville?

”Jatkavan sukupolven pitää antaa mentorisukupolvelle tilaa surutyölle. Lisäksi sukupolvenvaihdoskeskusteluun on hyvä ottaa mukaan perheen lisäksi hallitus ja keskustella asioista usein ja avoimesti. Jokaisen pitää muistaa kertoa mitä haluaa, sillä värittyneet mielikuvat siitä mitä muut haluavat voivat johtaa harhaan. Sukupolvenvaihdoksessa tunnepuolen arvo on usein kovempi kuin yrityksen todellinen arvo – tämäkin on hyvä käydä kaikkien osallisten, myös puolisojen, kanssa läpi.”


1.11.2016