Sentica Partners

Trailmaker-asiakas: Sentica Partners sijoittaa rohkeisiin haastajiin

Sentica Partners tutkii toimialoja, joilla jyllää isoja trendejä – tällaisilla aloilla piilee mahdollisuuksia, jotka haastaja voi hyödyntää uudella liiketoiminnalla. Rohkealla strategialla voidaan hyvinkin vakiosta markkinasta löytää tilaa uusille avauksille. 

Kun haetaan vahvaa kasvua, tekijöiltä kysytään ennakkoluulottomuutta, asennetta ja intohimoa. Uusia ovia avataan ja tavoitetta kohti navigoidaan nopein liikkein, ja haasteista innostutaan pikemminkin kuin lannistutaan. Rohkeuden lisäksi Sentica Partnersin toimitusjohtaja Mika Uotila painottaa osaamista.

”Toimivan johdon vahva osaaminen on se pohja, jolle kasvua voidaan rakentaa. Kun katsoo meidän kohdeyrityksiä, joissa olemme olleet mukana, myös kova into ja palo omaan tekemiseen ovat tärkeitä onnistumisen elementtejä.”

Sentica on yrityksille omistautuva kumppani. Sijoittaja tuo yhteiseen pöytään paitsi pääomaa myös omaa osaamistaan. Yhteisen näkemyksen muodostamiseen nähdään vaivaa, sillä saumaton yhteistyö on avain onnistumiseen.

 

Markkinoiden toisintekijöitä

Sentica tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10–100 miljoonaa euroa. Vuosi sitten lanseeratun Sentica Buyout V -rahaston kohdeyritykset noudattavat Sentican linjaa – ne ovat kasvuhakuisia ja -kykyisiä markkinoiden toisintekijöitä.

Sentica Buyout V on 200 miljoonan euron pääomarahasto kotimaisten pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Rahasto on perustettu v. 2017, ja yhteensä kaavaillusta noin kymmenestä sijoituksesta on nyt tehty kolme.

Rahaston ensimmäisissä sijoituksissa liikutaan teknologian murroksessa, muuttuvassa työelämässä sekä rakennusalalla. Ensimmäinen rahaston sijoitus oli tuotekehitys- ja suunnittelupalveluita teknologiateollisuuteen tarjoava suunnittelutoimisto RD Velho. Rahastosta on sijoitettu myös VMP Varamiespalveluun, joka on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelu-alan yrityksistä. Sijoitus on tehty myös purku-urakointiin ja purkumateriaalien kierrätykseen erikoistuneeseen Purkupihaan.

Yritykset edustavat mielenkiintoisia, erittäin ajankohtaisia ja monella tapaa muuttuvia toimialoja.

“Yhteistä näillekin yrityksille on, että taustalta löytyy yrittäjiä ja johtoryhmiä, joilla on rohkeutta ajatella uudella tavalla”, Uotila sanoo.

Valoa kotimarkkinassa

Sentica Buyout V -rahasto on suunnattu kotimarkkinoilla toimiville sekä kansainvälistyville yrityksille, joiden pääkonttori on Suomessa. Sijoittajan näkökulmasta suomalaisyritysten näkymät avautuvat valoisina.

”BKT on kasvussa, ja tällä hetkellä on hyvä tilanne sekä kotimarkkinassa että vientiyhtiöissä. Näyttää siltä, että ollaan palaamassa halpamaista takaisin Suomeen, myös valmistuksessa ja insinöörityössä. Monet asiat vaativat läsnäoloa yrityksissä ja sitä että asiat voidaan hoitaa paikallisesti”, Uotila muistuttaa.

5.2.2018

Trailmaker-asiakas: Silta Oy - Strategiamuutoksessa organisaatio punnitaan

Silta Oy on yritysten HR:n ja esimiesten kumppani kokonaisvaltaisissa ulkoistuksissa, operatiivisen HR:n tukemisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Silta sitoutuu kehittämään asiakkaidensa palveluita kannattavasti ja kilpailukykyisesti korkean laadun ollessa keskeinen toimintaa ohjaava mittari.

Yritys perustettiin 2001 ja se työllistää tällä hetkellä noin 270 asiantuntijaa. Liikevaihto oli vuonna 2015 noin 21 miljoonaa euroa ja sen pääomistaja on Sentica Partners Oy. Loppuvuodesta 2015 yritykseen nimitettiintoimitusjohtajaksi Tatu Tulokas, jolla oli edessään mielenkiintoinen haaste.

 

Uuden vetäjän tullessa taloon tilanne on normaalisti haastava ja osa henkilökunnasta on jo ajautunut muutoskäyrälle, osan taas odottaessa nopeasti uutta. Ilmiö on paitsi luonnollinen, myös ymmärrettävä, sillä muutos on nykypäivää ja stabiilius liiketoiminnassa melko harvinaista.

”Omistajat olivat asettaneet tietyt odotukset liiketoiminnan kehittämiselle ja se edellytti uusia työkaluja sekä tapaa ajatella – uutta strategiaa”, sanoo Tatu Tulokas.  Hallitus ehdotti strategiatyön tueksi Trailmaker-konseptia, joten parin tapaamisen jälkeen Silta päätti lähteä viemään asiaa eteenpäin heidän kanssaan.

 

”Trailmakerin tuki oli juuri sitä, mitä muutosprosessissa kaipasimme. Toiminta oli ripeää, käytännönläheistä ja konkreettista. Konsepti pakotti osallistujat, hallituksen ja operatiiviset avainhenkilöt tekemään valintoja sen suhteen, mitä halutaan olla ja tehdä.”

”Toisinaan strategiatyötä leimaa se, että annetaan kaikille kaikkea ja pyritään miellyttämään mahdollisimman monta tahoa; silloin tarvittavia valintoja ei tehdä. Trailmakerin prosessissa ei tällaiselle ole tilaa, eikä se myöskään ole viitekehys innovoinnille”, täsmentää Tulokas.

 

 

Sitä saa, mitä mittaa

 Avainhenkilöiden osallistaminen ja sitouttaminen on tärkeä osa Trailmakerin prosessia.

”Kaikki pääsevät vaikuttamaan, eikä kukaan pääse myöhemmin sanomaan, että jokin asia tuli yllätyksenä. Arkista työtähän se on, ja aina voi tarkastella kuljettua polkua, koska prosessin aikana tehdään tietoisia valintoja”, toteaa Tulokas.

 

Pääomistaja Sentica osallistui strategiatyöhön kahden hallitusedustajansa myötä.

”Yhtenäinen johto tekee itse päätökset hallituksen sparratessa ja tukiessa operatiivista johtoa. Isossa kuvassa toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävä on katsoa tulevaisuuteen ja viedä asioita eteenpäin”.

 

Tatu Tulokas on ollut monissa strategiahankkeissa aiemminkin mukana. ”Olen nähnyt raskaita ja aikaa vieviä prosesseja. Trailmakerin tapa viedä prosessi läpi yrityksessä ei liity innovointiin, vaan nykytilan kartoitukseen ja keskeisten valintojen tekemiseen. Se on parhaimmillaan silloin, kun yritys haluaa tehdä parempaa tulosta ja solidimpaa liiketoimintaa. Toki strategian laatiminen ja läpivieminen Trailmakerin avulla edellyttää sitoutumista ja halua mennä eteenpäin. Suunnitelmia on helppo laatia, mutta kykyä niiden toteuttamiseen silti tarvitaan ja lisäksi voimakas tahtotila”.

 

Silta Oy:ssä ollaan jo hyvässä vauhdissa. ”Näen jo nyt muutoksen avainhenkilöissämme, vaikka prosession vielä kesken tai oikeastaan vasta alkuvaiheessa. Matka jatkuu ja Trailmakerilla on rooli jatkossakin. Strategiatyöhön osallistuneet ovat antaneet prosessista hyvää palautetta ja haastava lähtötilanne on muovautunut osallistumisen kautta organisaatiolle isoksi mahdollisuudeksi”, päättää toimitusjohtaja Tulokas.

TRAILMAKER on kotimainen konsepti:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi strategian toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

18.4.2016

Trailmaker-asiakas: Chilit ja 7G Data, yhdessä enemmän kuin osiensa summa

Kesäkuussa 2016 G7 Data Oy ja Chilit Oy muodostivat merkittävän kokonaisuuden Suomen ICT palvelumarkkinoille Sentica Partnersin tuella.  Itsenäisesti aiemmin toimineiden yritysten asiakkuudet ja tarjoamat täydentävät hyvin toisiaan.  Muodostettu uusi kokonaisuus vastaa hyvin markkinan tarpeeseen  keskikokoiselle mutta kuitenkin laajemman palvelukokonaisuuden tarjoajalle.

Uuden kokonaisuuden saamiseksi välittömästi  kasvu-uralle tarvittiin selkeän kasvustrategian ja yhteisen yrityskulttuurin lisäksi myös vahva yhteinen näkemys johdon, henkilöstön ja omistajien välille. Tämän muutosprosessin menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi päätettiin hyödyntää TRAILMAKER-konseptia.

”Prosessi oli meille hyödyllinen. Ensin selvitettiin juurta jaksaen yritysten nykytila ja sen jälkeen muodostettiin strategia siitä, mihin ollaan menossa”, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Juuti.  ”Yhdessä tehty strategia on nyt yksissä kansissa ja Johtamisnäkymä pitää huolen paitsi siitä, että asiat tulevat tehdyksi, myös yhteisen näkemyksen säilymisestä eri tahojen kesken”, tiivistää Juuti.

 

Asiakkaan kommentit:

- Johtamisnäkymä selkiyttää organisaation tavoitteet. Johto tietää, mitä pitää tehdä ja milloin. Vähentää selittelyn riskiä.

- Tehokas - ei vie liikaa johdon aikaa.

- Keskusteleva prosessi helpottaa näkemyksen yhdistymistä johtoryhmän jäsenten ja hallituksen kanssa.

- Erittäin selkeyttävä prosessi ja konsepti, konkretisoi strategian hyvin. Muistuttaa mihin kenenkin pitää keskittyä että koko strategia toteutuu.

TRAILMAKER is a concept for faster strategy execution:

• Concrete common view and commitment

• Identified capability needs

• Visibility

2.8.2018