Nordic Option

Trailmaker-asiakas: uRecycle – monikansallinen kierrätyskonsepti kasvaa nopeasti

uRecycle Group Oy kasvaa vahvasti maailmanlaajuisella kannettavien ja teollisten akkujen kierrätysmarkkinalla. Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 4,5 miljoonaa euroa ja arvio vuodelle 2019 on 7 miljoonaa euroa. uRecyclen johto laati Trailmakerin avulla strategian, jolla yritys tähtää vahvaan kansainväliseen kasvuun.

 

uRecycle hallitsee kasvavia akkujen materiaalivirtoja tarjoamalla kokonaisvaltaisen kannettavien ja teollisten akkujen kierrätysprosessin tuottajayhteisöille, teollisuusyrityksille ja akkujen valmistajille. uRecycle onkin voittanut viime vuosina merkittäviä monikansallisia asiakkuuksia.

"Liiketoiminta-alueemme markkina kasvaa vauhdilla, sillä energiaa varastoidaan koko ajan enemmän ja enemmän. Siinä missä Suomessa akkuja käytetään henkilöä kohti tällä hetkellä kilon verran, esimerkiksi Hollannissa vastaava luku on jo viisi kiloa", uRecycle Groupin toimitusjohtaja Kari Raivio sanoo.

 

Yhtiö hyödynsi Trailmaker-konseptia erityisesti strategian selkeyttämiseen ja fokuksen varmistamiseen voimakkaan kasvun vaiheessa. Trailmakerilla selkeytettiin niin ikään yhtiön johtamiskäytäntöä ja rakennetta.

"Käymme myös pääomasijoittajan kanssa keskustelua kasvun rahoittamisesta, ja saimmekin rahoittajaa varten toteuttamiskelpoisen strategian sekä konkreettiset virstanpylväät ja to do -listat sen toteuttamiseksi", Raivio kertoo.

 

Raivio kiittää Trailmaker-konseptin jämäkkää otetta. Hyvät kysymykset sekä tehokas ja paneutuva ote varmistivat tehokkaan strategiaprosessin.

"Trailmaker on hyvä konsepti muodostaa vahva yhteinen näkemys yrityksessä. Vastaukset kyllä löytyvät meiltä, mutta tärkeintä on tehdä oikeita kysymyksiä ja pitää marssijärjestys selvänä ja projekti aikataulussa", Raivio toteaa.

TRAILMAKER on kotimainen konsepti:


- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi strategian toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

10.6.2019

Trailmaker-asiakas: Nordic Option. Haltian Oy jatkaa vahvalla kasvu-uralla

Haltian Oy on noussut nopeasti merkittäväksi toimijaksi Internetof Things (IoT) -liiketoiminnassa. Haltian luo kokonaisvaltaisia IoT-ekosysteemejä asiakkailleen – yritys on markkinajohtaja mm. smart washrooms -segmentissä. Haltian toimittaa IoT-sensoreita ja järjestelmiä tiedon keräämiseen muun muassa Lindströmille ja muille monikansallisille, toimialojensa johtaville yrityksille.

Vuonna 2012 perustettu Haltian kasvoi viidessä vuodessa nykyiseen 7 miljoonan euron liikevaihtoon. Vuodelle 2023 yritys tavoittelee 40 miljoonan euron liikevaihtoa. Rohkean strategian toteutus vaatii muun muassa segmentointia ja keskittymistä isompiin asiakkaisiin.

”Saavutamme kasvun kehittämällä ja laajentamalla nykyisiä avainasiakkuuksiamme ja aluillaan olevia isoja asiakkuuksia. Hyödynnämme kasvussa uutta Thingsee-tuote- ja palvelualustaamme”, Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä sanoo.

 

Nordic Option sijoitti yritykseen loppuvuodesta 2017. Nyt Haltianissa viimeistellään toista rahoituskierrosta, joka mahdollistaa uuden strategian kokonaisvaltaisen toteutuksen. Kasvun hallittu toteuttaminen edellyttää henkilöresurssien ja pääoma-aseman vahvistamista, sekä ammattimaista strategista johtamista.

”Trailmaker on ollut suureksi avuksi rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Se on osoittanut rahoittajalle, että olemme tekemässä oikeita asioita. Lisäksi saimme ulkopuolisen arvion, että kunnianhimoinen strategiamme on toteuttamiskelpoinen.”

Leipälä kiittää kompaktia Trailmaker-konseptia: kolme tiivistä päivää tuotti erinomaisen strategian. Johtoryhmällä ja hallituksella on nyt yhteinen näkemys ja selkeät virstanpylväät, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Trailmaker toimii Haltianissa johtamisjärjestelmänä ja samalla se avaa strategiaa koko henkilöstölle.

“Henkilökunnan kesken juodaan joka kerta kakkukahvit, kun tärkeä virstanpylväs on saavutettu”, Leipälä kertoo.

TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:

- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden

- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä

- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

30.9.2018