Trailmaker-asiakas: Sponsor Capital - Uudistuvan StaffPoint-konsernin tavoitteena asiakaslähtöinen kasvu ja kannattavuus

Sponsor Capital osti enemmistön StaffPoint-konsernista vuoden 2017 lopulla. Vuokratyö yleistyy erittäin nopeasti, ja StaffPoint on yksi toimialan kolmesta suurimmasta toimijasta. Johto laati Trailmakerin avulla strategian, jonka myötä yhtiö palautetaan kasvu-uralle.

StaffPoint tarjoaa henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- ja työvoimapalveluita sekä johdon suorahakua yrityksille ja julkiselle sektorille. Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Espanjassa ja Virossa. Yritys saavutti viime vuonna 127 miljoonan euron liikevaihdon.

"Meillä on pitkä historia henkilöstöpalveluiden tuottamisessa. Hyvä maineemme ja korkea asiakastyytyväisyytemme ovat meille oiva ponnahduslauta kasvuun. Katsomme työmarkkinoita positiivisesti ja luomme monipuolisia ratkaisuja osaajapulaan yhdessä eri toimialojen asiakkaidemme kanssa", konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas sanoo.

Uutta voimaa ja osaamista

Sponsor Capitalin oston myötä StaffPointiin tuli uutta voimaa ja osaamista. Omistajien ja johdon tavoite on toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden nostaminen uudelle tasolle.

Yhtiön kasvu edellyttää kulttuurin muutosta, vahvaa kasvuorientaatiota sekä toiminnan tehokkuutta. Kulttuurin muutos heijastuu erityisesti johtamiseen.    

Johto laati Trailmakerin avulla kolmivaiheisen strategian, jossa muodostettiin yhteinen näkemys siitä, mitä halutaan saavuttaaja mihin toiminnassa keskitytään.

"Trailmaker-konsepti auttoi meitä kirkastamaan strategiamme painopistealueet eri liiketoiminta-alueilla. Erityisen hyödylliseksi koimme digitaalisen työvälineen, jolla strateginen tekeminen on nyt vaiheistettu projekteiksi.

"Johtamisnäkymä tuo meille läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta muutoksen johtamiseen – ja myös siitä viestimiseen. Meillä on vahva palo kasvaa, keskittyä asiakkaihimme ja työntekijöihimme. Haluamme tuoda uusia avauksia työmarkkinoille", Ahokas kertoo.

TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:

- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden

- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä

- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

10.3.2019