Trailmaker-asiakas: PRT-Forest - Systematiikkaa konsernin johtamiseen

Suomalaisen PRT-Forest-konsernin systemaattisen strategiatyön tulokset alkavat näkyä. Konsernin toimitusjohtajalle ja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle Mika Rytkylle kokonaisuus näyttäytyy hallittavana, kun yhtiöitä ohjaavat selkeät strategiat, joiden toteutusta on helppo seurata Trailmakerin Johtamisnäkymän kautta.PRT-Forest-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Kontiotuote Oy, Jukkatalo Oy, Piklas Oy, Mellano Oy sekä Lappli-Talot Oy. Emoyhtiö vastaa konsernihallinnosta ja konsernin rahoitusasioista, ja jokainen tytäryhtiö toimii itsenäisesti oman hallituksensa johdolla.

”Roolini konsernin johdossa ja tytäryhtiöiden hallituksissa edellyttää kykyä hallita kokonaisuuksia. On tärkeää hahmottaa liiketoimintaympäristö, kilpailutilanne, kriittiset menestystekijät sekä yrityksen omat kyvykkyydet. Lisäksi pitää pystyä arvioimaan yhtiöiden kykyä toteuttaa valittua strategiaa”.Trailmaker auttaa pitämään kokonaisuuden selkeänäHallituksen ja johtoryhmän yhteinen näkemys ja strategia on luotu tytäryhtiöissä TRAILMAKER-konseptin avulla. Usean yrityksen konsernissa korostuu mahdollisuus liittää kaikki yhtiöt samaan Johtamisnäkymään.

”On helppo verrata yhtiöitä ja niiden tilannetta, kun strategiatyössä on käytetty samaa formaattia. TRAILMAKER-työkalun avulla strategian toimeenpanon seuranta on varsin yksinkertaista myös hallituksen kokouksissa", Rytky sanoo.

"Johtoryhmän työssä työkalu helpottaa asioiden priorisointia ja seurantaa sekä hahmottaa korjaavien toimenpiteiden tarvetta”, Mika Rytky toteaa.Hallitus nauttii toimitusjohtajan luottamusta

Rooli toimitusjohtajien keskustelukumppanina ja sparraajana on Rytkylle mieluisa ja tärkeä. Monipuolisen hallituskokemuksen myötä on kiteytynyt viisaus, joka ohjaa kannustavaan yhteistyöhön toimitusjohtajien kanssa – hallituksen kokouspäivän on oltava toimitusjohtajan paras päivä.

”Kun johtaja lähtee kokouksesta täynnä tarmoa, yhdessä sovitut toimenpiteet tulevat myös hoidettua samalla innolla. Hallituksen on ansaittava toimitusjohtajan luottamus, ja hallituksen työskentelystä on oltava toimitusjohtajalle oikeasti hyötyä”, Rytky linjaa yhteistyötä.


TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi7.3.2019