Trailmaker-asiakas: Fortumin ja Fincumetin vahva liitto yrityskaupan jälkeen

Fortumin ja Fincumetin metallinkierrätysliiketoimintojen yhdistyminen vietiin läpi hallitusti. Molempien yritysten avainhenkilöt osallistuivat Trailmaker-työskentelyyn, mikä vahvisti saumatonta yhteistyötä alusta alkaen.


Fortumin kierrätys-, uudelleenkäyttö- ja loppusijoitusratkaisujen palveluportfolio on täydentynyt pala palalta. Kumppanuuksien ja yrityskauppojen onnistumisen kannalta keskeistä on yhteisen näkemyksen synnyttäminen ja työntekijöiden sitoutuminen muutokseen. Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan viimeisin yrityskauppa vietiin läpi viime syksynä.

"Olemme täydentäneet tarjontaamme erilaisin kumppanuuksin ja myös yritysostoin. Viime lokakuussa ostimme Fincumetin metallien keräämiseen ja kierrättämiseen liittyvän liiketoiminnan. Fincumetin osaaminen täydentää hyvin meidän tarjoomaamme", Fortumin kierrätysliiketoiminnan johtaja Toni Ahtiainen kuvaa yrityskaupan taustoja.

Fincumetin mukana Fortumiin tuli paitsi merkittäviä asiakkuuksia myös vahvaa osaamista. Esimerkiksi Fincumetilla kehitettyjen digitaalisten palvelumallien hyötyjen skaalaaminen tuottaa lisäarvoa Fortumin kaikille asiakkaille.

Asiakkaat ensin

Fincumetin ja Fortumin integraatio haluttiin toteuttaa sulavasti ja joustavasti. Ensimmäinen tavoite oli saada Fincumetin palvelumalli sulavasti osaksi Fortumin kierrätys- ja jätepalveluita. "Olemme keskittyneet aluksi sellaisiin osa-alueisiin, joista asiakkaat saavat hyötyjä nopeasti. Sen jälkeen sulautumista jatketaan suunnitelman mukaisesti".

Yhteistyön onnistumisessa keskeistä on ollut selkeä yhteinen näkemys ja sen pohjalta tehdyt suunnitelmat. TRAILMAKER-prosessi käynnistettiin välittömästi yrityskaupan jälkeen, ja siinä määritellyt virstanpylväät ohjaavat nyt tekemistä ja päätöksiä.

"Trailmakerin rooli on ollut aivan keskeinen yhteisen strategian ja kasvupolun luomisessa. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että molempien yhtiöiden avainhenkilöt ovat olleet työskentelyssä mukana", Ahtiainen ja Fincumetin toimitusjohtaja Samuli Järvensivu sanovat.

Yrityskaupan myötä kolmestakymmenestä Fincumetin työntekijästä tuli fortumlaisia.

Fincumetin toimitusjohtaja Järvensivun mukaan henkilökunta on lähtenyt muutokseen hyvässä hengessä ja innoissaan. "Näemme tässä yhteistyössä älyttömän paljon mahdollisuuksia. Yrityskaupan myötä on tullut paljon uutta, mutta tietysti teemme edelleen aivan samaa työtä asiakkaiden kanssa kuin aiemminkin".

TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi7.3.2019