Trailmaker-asiakas: CapMan Growth sijoitti suomalaiseen kyberosaamiseen

CapManin sijoitus mahdollistaa kyberpuolustusratkaisujaan maailmanlaajuisesti toimittavan Arctic Security Oy:n kasvun. Yhtiön perusteknologia sai alkunsa jo vuosia sitten oululaisessa tietoturvayhtiö Codenomicon Oy:ssä – nyt Arctic Security saa itsenäisenä yrityksenä vauhtia kehitykseensä. Sijoitus on viime vuoden puolella julkistetun CapMan Growth Equity -rahaston ensimmäinen uusi sijoitus.

 
"Sijoitamme rahastosta startup-vaiheen ohittaneisiin yrityksiin. Yrityksen perustajat voivat jatkaa yrityksensä kasvattamista tilanteessa, jossa yritystä ei vielä kannata myydä. Kasvatamme yrityksen seuraavalle tasolle yhdessä, ja yrittäjä saa pitää määräysvallan", rahastosta vastaava osakas Juha Mikkola CapMan Groupista sanoo.

Growth Equity rahaston sijoittajat ovat muutaman instituution ohella menestyneitä yrittäjätaustaisia yksityishenkilöitä. Monet heistä ovat itse menestyneet yrityksissään CapManin tuella.

"Meillä on sijoittajatiimissä vahva luottamus ja pitkä yhteinen historia. Sijoittajat ovat mukana neuvonantajina ja osallistuvat aktiivisesti kohdeyhtiöiden kehittämiseen", Mikkola sanoo.

Vahvaan kasvuun Suomesta


Mikkola on seurannut Arctic Securityn yrittäjiä ja liiketoimintaa jo Codenomiconissa, jossa hän oli mukana sijoittajana. Yhdysvalloissa toimiva Synopsys osti Codenomiconin liiketoiminnan kolme vuotta sitten. Uhkatietoon liittyvä liiketoiminta aloitettiin yrittäjävetoisesti Arctic Securityssä loppuvuodesta 2017. CapManin sijoituksen myötä Arctic Security jatkaa tuotekehitystä ja laajentaa kyberuhkien analysointiin liittyvää liiketoimintaa uusiin asiakasryhmiin. Suomessa kehitetyn kyberratkaisun paluu itsenäiseen suomalaiseen yritykseen on vahva kilpailuetu.

"Suomella on erinomainen maine, ja Suomessa on korkeasti koulutettuja osaajia sekä tietoturva- että ohjelmistoaloilla." sanoo toimitusjohtaja David Chartier Arctic Securitystä.
"Vuosi on käynnistynyt erinomaisesti, asiakkaamme ovat ottaneet muutokset vastaan innostuneesti ja olemme nopeasti tavoittaneet aivan uusia kansainvälisiä asiakkaita. Tällä hetkellä rekrytoimme sekä Suomessa että eri puolilla maailmaa", Chartier jatkaa.

CapMan Growth Equity tuo kasvaville yrityksille 86 milj. euroa uudentyyppistä kasvurahoitusta, joka sijoittuu venture capital- ja buyout- sijoittamisen väliin.

Trailmaker execution DD:nä  

Halu ja mahdollisuudet kasvaa ovat keskeisiä kriteerejä, kun CapMan etsii ja tutkii sijoituskohteita. CapMan käytti Trailmaker-prosessia Arctic Securityn due diligence -vaiheessa tulevaa kasvupolkua ja johdon kyvykkyyttä testaavana execution DD:nä.

"Trailmaker oli mukana jo ennen kuin sijoitus tehtiin. Trailmakerin avulla teimme yhteisen suunnitelman ja purimme sen yksityiskohtaisiksi tavoitteiksi ja tehtäviksi. Nyt suunnitelma on sekä hallitustyöskentelyn että operatiivisen toiminnan pohjana", Mikkola kertoo.

Mikkola on hyödyntänyt Trailmakeria aiemminkin ja arvostaa sen nopeutta ja konkreettista otetta. Trailmaker ei ole filosofinen harjoitus, vaan hyvin konkreettinen työkirja. Työkirja kertoo, mitä milläkin aikataululla täytyy laittaa kuntoon, että strategia toteutuu. Suunnitelma auttaa myös kasvu- polun rahoituksen suunnittelussa.

TRAILMAKER on kotimainen konsepti:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi strategian toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi


3.9.2018