Trailmaker-asiakas: Silta Oy - Strategiamuutoksessa organisaatio punnitaan

Silta Oy on yritysten HR:n ja esimiesten kumppani kokonaisvaltaisissa ulkoistuksissa, operatiivisen HR:n tukemisessa sekä henkilöstön hyvinvoinnin parantamisessa. Silta sitoutuu kehittämään asiakkaidensa palveluita kannattavasti ja kilpailukykyisesti korkean laadun ollessa keskeinen toimintaa ohjaava mittari.

Yritys perustettiin 2001 ja se työllistää tällä hetkellä noin 270 asiantuntijaa. Liikevaihto oli vuonna 2015 noin 21 miljoonaa euroa ja sen pääomistaja on Sentica Partners Oy. Loppuvuodesta 2015 yritykseen nimitettiintoimitusjohtajaksi Tatu Tulokas, jolla oli edessään mielenkiintoinen haaste.

 

Uuden vetäjän tullessa taloon tilanne on normaalisti haastava ja osa henkilökunnasta on jo ajautunut muutoskäyrälle, osan taas odottaessa nopeasti uutta. Ilmiö on paitsi luonnollinen, myös ymmärrettävä, sillä muutos on nykypäivää ja stabiilius liiketoiminnassa melko harvinaista.

”Omistajat olivat asettaneet tietyt odotukset liiketoiminnan kehittämiselle ja se edellytti uusia työkaluja sekä tapaa ajatella – uutta strategiaa”, sanoo Tatu Tulokas.  Hallitus ehdotti strategiatyön tueksi Trailmaker-konseptia, joten parin tapaamisen jälkeen Silta päätti lähteä viemään asiaa eteenpäin heidän kanssaan.

 

”Trailmakerin tuki oli juuri sitä, mitä muutosprosessissa kaipasimme. Toiminta oli ripeää, käytännönläheistä ja konkreettista. Konsepti pakotti osallistujat, hallituksen ja operatiiviset avainhenkilöt tekemään valintoja sen suhteen, mitä halutaan olla ja tehdä.”

”Toisinaan strategiatyötä leimaa se, että annetaan kaikille kaikkea ja pyritään miellyttämään mahdollisimman monta tahoa; silloin tarvittavia valintoja ei tehdä. Trailmakerin prosessissa ei tällaiselle ole tilaa, eikä se myöskään ole viitekehys innovoinnille”, täsmentää Tulokas.

 

 

Sitä saa, mitä mittaa

 Avainhenkilöiden osallistaminen ja sitouttaminen on tärkeä osa Trailmakerin prosessia.

”Kaikki pääsevät vaikuttamaan, eikä kukaan pääse myöhemmin sanomaan, että jokin asia tuli yllätyksenä. Arkista työtähän se on, ja aina voi tarkastella kuljettua polkua, koska prosessin aikana tehdään tietoisia valintoja”, toteaa Tulokas.

 

Pääomistaja Sentica osallistui strategiatyöhön kahden hallitusedustajansa myötä.

”Yhtenäinen johto tekee itse päätökset hallituksen sparratessa ja tukiessa operatiivista johtoa. Isossa kuvassa toimitusjohtajan ja hallituksen tehtävä on katsoa tulevaisuuteen ja viedä asioita eteenpäin”.

 

Tatu Tulokas on ollut monissa strategiahankkeissa aiemminkin mukana. ”Olen nähnyt raskaita ja aikaa vieviä prosesseja. Trailmakerin tapa viedä prosessi läpi yrityksessä ei liity innovointiin, vaan nykytilan kartoitukseen ja keskeisten valintojen tekemiseen. Se on parhaimmillaan silloin, kun yritys haluaa tehdä parempaa tulosta ja solidimpaa liiketoimintaa. Toki strategian laatiminen ja läpivieminen Trailmakerin avulla edellyttää sitoutumista ja halua mennä eteenpäin. Suunnitelmia on helppo laatia, mutta kykyä niiden toteuttamiseen silti tarvitaan ja lisäksi voimakas tahtotila”.

 

Silta Oy:ssä ollaan jo hyvässä vauhdissa. ”Näen jo nyt muutoksen avainhenkilöissämme, vaikka prosession vielä kesken tai oikeastaan vasta alkuvaiheessa. Matka jatkuu ja Trailmakerilla on rooli jatkossakin. Strategiatyöhön osallistuneet ovat antaneet prosessista hyvää palautetta ja haastava lähtötilanne on muovautunut osallistumisen kautta organisaatiolle isoksi mahdollisuudeksi”, päättää toimitusjohtaja Tulokas.

TRAILMAKER on kotimainen konsepti:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi strategian toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

18.4.2016