Trailmaker-asiakas: Santander rakentaa tulevaisuuden pankkia

Grupo Santander -pankin Bank of The Future -yksikön vetäjä Rodrigo Kuri puhuu mielellään yhteistyöstä fintech-alalla ja tulevaisuuden haasteista. Vaikka Santander on yksi Euroopan suurimmista pankkiryhmistä, se etsii uteliaasti uutta. ”Pystymme tuomaan uusia ratkaisuja markkinoille jopa kuudessa kuukaudessa, koska toimimme tiiviisti eri yritysten kanssa ympäri maailman”, sanoo Rodrigo Kuri.

Santander kartoittaa paraikaa mahdollisuuksia, joilla muutetaan ihmisten tapoja toimia ja työskennellä. Tätä varten on pankissa ajettu sisään ajattelumalli, jolla kehitetään ja luodaan innovaatioita missä ja milloin tahansa.  

On tärkeää tunnistaa muutosta ohjaavat tekijät. Niihin lukeutuvat kuluttaja - asiakas - ja hänen muuttunut käyttäytymisensä. Viime vuosina uudet pelaajat ovat vaikuttaneet markkinoilla asiakaskäyttäytymiseen voimakkaammin kuin pitkiin aikoihin. Sosiaalinen media, Google, nopeat mobiiliyhteydet ja se, että ihmiset viettävät paikoin kuusikin tuntia päivässä mobiililaitteiden parissa.

”Data on uusi öljy. Aiemmin se oli tietoa, jota saatettiin vaihtelevalla menestyksellä hyödyntää. Nyt se on peruspankkitoiminnan ytimessä. On todennäköistä, että tämä tulee johtamaan pankkikeskittymien purkamiseen”, maalaa Rodrigo Kuri. Finanssiteknologia on herättänyt sijoittajien kiinnostuksen; viime vuonna USA:ssa sektorille investoitiin noin 24 miljardia dollaria.

Kuluttaja on kuningas

Kuluttaja on kuskinpaikalla ja viihtyy, mikäli palvelut ovat erinomaisia. Santander on pyrkinytkiteyttämään toimivan ratkaisun DNA:n. Ensimmäisenä tulee A3 (Anytime, Anywhereja Anyhow).  Lisäksi sen tulee olla personoituja datapohjainen sekä sosiaalinen. Kontaktipintojen tulee olla saumattomia jaintegroituja päivittäiseen elämään. Myös prosessien tulee olla kitkattomia,jolloin käyttäjäkokemus vastaa tarpeita. ”Mitä pikemmin ymmärrämme asiakkaiden tarpeet, sitä parempia tuotteitaja palveluja kykenemme heille rakentamaan – meillä on tulevaisuudessakin sijaheidän elämässään”, toteaa Kuri.

Trailmaker ja Santander

Santander perustihiljattain Englantiin sijoitusyhtiön, jonka tavoitteena on etsiä varhaisen vaiheen yrityksiä ja jopa luoda fintech-alan yrityksiä tyhjästä. Yhtiö on jo sijoittanut muutamaan: MyCheck, Cyanogen, Ripple, iZettle ja Kabbage.

”Olemme siirtyneet globaaliin markkinaan ja monet sijoitusyhtiöistämme ovat pohjoisamerikkalaisia, mutta etsimme niitä kaikkialta, myös Suomesta, yhteistyössä Trailmakerin kanssa. Haemme ketteriä fintech-yrityksiä, jotka ottavat riskejä ja toimivat disruptiivisesti”, kiteyttää Rodrigo Kuri.

TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

2.5.2016