Trailmaker-asiakas: Nordic Option. Haltian Oy jatkaa vahvalla kasvu-uralla

Haltian Oy on noussut nopeasti merkittäväksi toimijaksi Internetof Things (IoT) -liiketoiminnassa. Haltian luo kokonaisvaltaisia IoT-ekosysteemejä asiakkailleen – yritys on markkinajohtaja mm. smart washrooms -segmentissä. Haltian toimittaa IoT-sensoreita ja järjestelmiä tiedon keräämiseen muun muassa Lindströmille ja muille monikansallisille, toimialojensa johtaville yrityksille.

Vuonna 2012 perustettu Haltian kasvoi viidessä vuodessa nykyiseen 7 miljoonan euron liikevaihtoon. Vuodelle 2023 yritys tavoittelee 40 miljoonan euron liikevaihtoa. Rohkean strategian toteutus vaatii muun muassa segmentointia ja keskittymistä isompiin asiakkaisiin.

”Saavutamme kasvun kehittämällä ja laajentamalla nykyisiä avainasiakkuuksiamme ja aluillaan olevia isoja asiakkuuksia. Hyödynnämme kasvussa uutta Thingsee-tuote- ja palvelualustaamme”, Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä sanoo.

 

Nordic Option sijoitti yritykseen loppuvuodesta 2017. Nyt Haltianissa viimeistellään toista rahoituskierrosta, joka mahdollistaa uuden strategian kokonaisvaltaisen toteutuksen. Kasvun hallittu toteuttaminen edellyttää henkilöresurssien ja pääoma-aseman vahvistamista, sekä ammattimaista strategista johtamista.

”Trailmaker on ollut suureksi avuksi rahoittajan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Se on osoittanut rahoittajalle, että olemme tekemässä oikeita asioita. Lisäksi saimme ulkopuolisen arvion, että kunnianhimoinen strategiamme on toteuttamiskelpoinen.”

Leipälä kiittää kompaktia Trailmaker-konseptia: kolme tiivistä päivää tuotti erinomaisen strategian. Johtoryhmällä ja hallituksella on nyt yhteinen näkemys ja selkeät virstanpylväät, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Trailmaker toimii Haltianissa johtamisjärjestelmänä ja samalla se avaa strategiaa koko henkilöstölle.

“Henkilökunnan kesken juodaan joka kerta kakkukahvit, kun tärkeä virstanpylväs on saavutettu”, Leipälä kertoo.

TRAILMAKER on konsepti strategian toteutukseen ja execution due diligence:

- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

- Testaa ja konkretisoi toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden

- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä

- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

30.9.2018