Trailmaker-asiakas: Chilit ja 7G Data, yhdessä enemmän kuin osiensa summa

Kesäkuussa 2016 G7 Data Oy ja Chilit Oy muodostivat merkittävän kokonaisuuden Suomen ICT palvelumarkkinoille Sentica Partnersin tuella.  Itsenäisesti aiemmin toimineiden yritysten asiakkuudet ja tarjoamat täydentävät hyvin toisiaan.  Muodostettu uusi kokonaisuus vastaa hyvin markkinan tarpeeseen  keskikokoiselle mutta kuitenkin laajemman palvelukokonaisuuden tarjoajalle.

Uuden kokonaisuuden saamiseksi välittömästi  kasvu-uralle tarvittiin selkeän kasvustrategian ja yhteisen yrityskulttuurin lisäksi myös vahva yhteinen näkemys johdon, henkilöstön ja omistajien välille. Tämän muutosprosessin menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi päätettiin hyödyntää TRAILMAKER-konseptia.

”Prosessi oli meille hyödyllinen. Ensin selvitettiin juurta jaksaen yritysten nykytila ja sen jälkeen muodostettiin strategia siitä, mihin ollaan menossa”, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Juuti.  ”Yhdessä tehty strategia on nyt yksissä kansissa ja Johtamisnäkymä pitää huolen paitsi siitä, että asiat tulevat tehdyksi, myös yhteisen näkemyksen säilymisestä eri tahojen kesken”, tiivistää Juuti.

 

Asiakkaan kommentit:

- Johtamisnäkymä selkiyttää organisaation tavoitteet. Johto tietää, mitä pitää tehdä ja milloin. Vähentää selittelyn riskiä.

- Tehokas - ei vie liikaa johdon aikaa.

- Keskusteleva prosessi helpottaa näkemyksen yhdistymistä johtoryhmän jäsenten ja hallituksen kanssa.

- Erittäin selkeyttävä prosessi ja konsepti, konkretisoi strategian hyvin. Muistuttaa mihin kenenkin pitää keskittyä että koko strategia toteutuu.

TRAILMAKER is a concept for faster strategy execution:

• Concrete common view and commitment

• Identified capability needs

• Visibility

2.8.2018