Kari Moisiola

Kari Moisiola

Senior Executive Consultant

Erityisosaaminen: Palveluliiketoiminta, liikeideoiden ja liiketoimintakonseptien kehittäminen, rakentaminen ja johtaminen.

Karilla pitkä kokemus sekä työyhteisöjen että projektien johtamisesta, sekä yli 15 vuoden monipuolinen kokemus suuryritysten ketjuliiketoiminnasta sekä kansainvälisissä että kansallisissa tehtävissä. Hän on suunnitellut useita palveluliiketoiminnan konsepteja ja johtanut ne toimintaan. Karilla on kokemusta myös johtamisen ja myynnin valmentamisesta ja hän on tutkinut sekä kehittänyt toimintatapoja laadun, palvelun ja myynnin parantamiseksi. Liikeideoiden, strategian ja toiminnan yksinkertaistaminen ja kirkastaminen on keskeistä Karin työssä.

Koulutukseltaan Kari on Restonomi, ylempi AMK.

kari.moisiola@trailmaker.com

050 388 3853