SIJOITUSYHTIÖLLE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

TRAILMAKER ON KONSEPTI STRATEGIAN TOTEUTUKSEEN JA EXECUTION DUE DILIGENCE

 

Trailmaker on uudenlainen execution due diligence. Trailmaker testaa ja konkretisoi uuden strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Samalla se testaa ja konkretisoi toteutuksen edellyttämät resurssit ja kyvykkyydet. Trailmaker mahdollistaa toteutuksen pullonkaulojen ml. kyvykkyydet tunnistamisen ja välittömät korjaustoimenpiteet.

 

Trailmaker on konsepti sijoituskohteen haltuunottovaiheeseen. Trailmaker varmistaa uuden strategian toteutuksen käynnistymisen välittömästi.

 

Trailmaker varmistaa yhteisen näkemyksen kohdeyhtiön ja sioitusyhtiön välillä markkinoiden tehokkaimmalla ajankäytöllä, vain 3 päivässä.

 

Trailmaker on konsepti portfolioyhtiöiden strategian tehokkaaseen toteutukseen sekä portfolion hallintaan.

 

Trailmaker tehostaa entry- ja kehitysvaihetta. Trailmaker auttaa välttämään "ensimmäisen vuoden sakkokierroksen" ja täten parantaa sijoitusyhtiön IRRiä.

 

Trailmaker-konsepti koostuu kahdesta osasta: tarkasti määritetystä Trailmaker-prosessista ja webpohjaisesta Johtamisnäkymästä. Trailmaker on käytössä yli 200 yrityksessä.

Lue lisää asiakkaistamme täältä.

 

 

eNTRY - EXECUTION DUE DILIGENCE

hALTUUNOTTO - STRATEGISEN MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEn

KeHITTÄMINEN - STRATEgiSEN MUUTOKSEN LÄPIVIENTI

Käyttökohteet

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

ARTIKKELEITA ASIAKKAISTAMME

 

 

Trailmaker-asiakas: CapMan Growth sijoitti suomalaiseen kyberosaamiseen

 

CapMan käytti Trailmaker-prosessia Arctic Securityn due diligence -vaiheessa tulevaa kasvupolkua ja johdon kyvykkyyttä testaavana execution DD:nä. "Trailmaker oli mukana jo ennen kuin sijoitus tehtiin. Trailmakerin avulla teimme yhteisen suunnitelman ja purimme sen yksityiskohtaiseksi tavoitteiksi ja tehtäviksi. Nyt suunnitelma on sekä hallitustyöskentelyn että operatiivisen toiminnan pohjana", Mikkola kertoo. Mikkola on hyödyntänyt Trailmakeria aiemminkin ja arvostaa sen nopeutta ja konkreettista otetta. Trailmaker ei ole filosofinen harjoitus, vaan hyvin konkreettinen työkirja. Työkirja kertoo, mitä milläkin aikataululla täytyy laittaa kuntoon, että strategia toteutuu. Suunnitelma auttaa myös kasvupolun rahoituksen suunnittelussa.

Lue koko artikkeli.

 

 

Taaleri. Uusiutuminen tuottaa menestystarinoita

 

Taalerin ja Trailmakerin yhteistyö käynnistyi 2016. "Trailmaker osallistui  sijoituskohteemme due diligence-prosessiin ja vakuutti meidät. Olemme sittemmin läpivalaisseet useita sijoistukohteita ja Trailmaker istuu prosesseihimme. Tarpeellinen "toinen" näkökulma johtaa siihen, että syntyy yhteinen kieli sijoituskohteen johdon kanssa ja määritämme tekemiselle selkeän suunnan. Yhteinen tahtotila yhtiön kehittämisessä on välttämätön lähtökohta menestystarinoille", Luoma vakuuttaa.

Lue koko artikkeli.

 

 

Trailmaker-asiakas: Sentica Partners sijoittaa rohkeisiin haastajiin

 

Trailmaker on tehokas työkalu, jolla muodostetaan johdon yhteinen näkemys ja varmistetaan strategian toteutuminen käytännössä.

Lue koko artikkeli.

 

 

Sponsor Capital. Pääomasijoittajasta vauhtia kasvu-uralle

 

Trailmakerin Johtamisnäkymä kertoo hallitukselle ja johdolle selkeästi, missä mennään. Poikkeamat erottuvat selkeästi ja siksi niihin voidaan puuttua välittömästi.

Lue koko artikkeli

 

.

 

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy