Sijoitusyhtiöille ja suuryrityksille

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Trailmaker – execution DD ennen sijoituspäätöstä

 

Trailmaker testaa yrityksen strategian realistisuutta ja johdon kykyä toteuttaa strategia. Trailmaker konkretisoi, mihin rahoitus tullaan käyttämään ja miten yrityksen arvoa kasvatetaan jo seuraavan 1-2 vuoden aikana. Trailmakerin avulla sijoittaja voi nähdä, johdetaanko yritystä ammattimaisesti.

 

Trailmaker portfolion johtamisessa

 

Trailmakerin avulla sijoittaja tai suuryritys saa uuden hankkeen nopeasti ohjaukseen. Johtamisnäkymä muodostaa reaaliaikaisen näkyvyyden yritykseen. Strategian toteutumista voidaan seurata helposti, jolloin ongelmiin ja tuleviin haasteisiin pystytään varautumaan hyvissä ajoin.

 

Trailmaker hankevirta

 

Kaikki Trailmakeria käyttävät yritykset hakevat merkittävää kasvua, kansainvälistymistä sekä kannattavuuden ja kassavirran kasvua, joten ne ovat usein kiinnostavia kohdeyrityksiä sijoittajan näkökulmasta.

 

 

Strateginen muutos
ja kasvu

Omistusjärjestelyt ja
rahoituskierrokset

execution due diligence:
strategian testaus ja toeutuksen varmistaminen

Käyttökohteet

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Trailmaker on tehty johtamiseen.

 

Trailmaker on moderni strategisen johtamisen konsepti.

 

  •  Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
  •  Varmistaa keskittymisen strategian toteutukseen
  •  Muodostaa yritykseen pysyvän johtamiskäytännön

 

 

Trailmaking vie johdon aikaa vain 3 päivää

 

Trailmaker-konsepti koostuu kahdesta osasta: polun tekemisestä ja  johtamisnäkymästä

 

Trailmaking – polun tekeminen

 

Sertifioitujen fasilitaattoreidemme avulla yrityksen kasvupolku selkeytetään ja konkretisoidaan vain 3 päivässä. Trailmaker-prosessi pakottaa johdon tekemään linjauksia kaikista yrityksen strategian ja sen toteutuksen kannalta kriittisistä asioista kaikilla liiketoimintaosa-alueilla.

 

Johtamisnäkymän käyttö on helppoa ja nopeaa

Trailmaker-johtamisnäkymäkymä on työkalu strategian toteutuksen johtamiseen. Se on helppokäyttöinen päätöksentekoalusta johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn. Johtamisnäkymä soveltuu hyvin myös yrityksen edistymisen viestintään rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille.

 

 

Yhteistyökumppaniksi?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Trailmaker-yhteistyökumppanuus

 

Trailmaker tuottaa sijoittajille ja muille rahoittajille sekä konserneille laadukasta hankevirtaa, valmiiksi yhteistyökumppanin omien kriteereiden mukaan seulottuna.

 

Yli 30 sijoittajaa, rahoittajaa ja suuryritystä hakee kauttamme kiinnostavia kasvuyrityksiä.

 

Mitä yhteistyökumppaneilta edellytetään?

 

Toimimme yhteistyössä luotettavien ja hyvämaineisten rahoittajien ja konsernien kanssa.

 

Vahvistamme yhteistyökumppanin kanssa hakukriteerit, joiden mukaista hankevirtaa ohjaamme yhteistyökumppanille.

 

Yhteistyö Trailmakerin kanssa ei maksa kumppanille mitään. Hankevirtaa ohjataan sijoittajille ilman palkkiota.

Sijoittaja voi halutessaan tilata Trailmakerilta sijoitusprosessiin liittyviä lisäpalveluja, joista sovitaan erikseen.

 

Annamme mielellämme lisätietoa. Ole yhteydessä Heikki Manniseen, puhelin: 050 598 9566, email: heikki.manninen@trailmaker.com.

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy