Valopaa


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Valopaan LED-innovaatio sijoituskierroksella


Oululainen Valopaa Oy suunnittelee ja markkinoi LED valaisimia ulkokohteisiin (katuvalaistus, urheilukentät, rakennukset jne). Koska markkina on erittäin kilpailtu, päätti Valopaa satsata tuotekehitykseen. Tämän tuotekehityspanostuksen tulokset konkretisoituvat innovatiivisen älykkään valaistuskontrollijärjestelmän lanseerauksen myötä.


Merkittävä liiketoiminnan muutos vaatii toteutuakseen uudenlaista tapaa toimia. Ilman käytännön tasolle vietyjä toimenpiteitä jatkuu tekeminen helposti entisellään ja kasvu jää toteutumatta. Tämä sudenkuoppa Valopaassa kuitenkin tiedostettiin ja päätettiin käyttää kasvustrategian terävöittämisessä ja konkreettisten kasvun mahdollistavien virstanpylväiden luomisessa Trailmakeria. Nyt Trailmakerin prosessin jälkeen sijoituskierros kasvun tarvitseman rahoituksen keräämiseksi on jo hyvässä vauhdissa.


Palautetta asiakkaalta:
Hyvin tuotteistettu, systemaattinen
Auttaa toteutuksessa pitäytymään strategisissa toimenpiteissä, eikä vain menemään "maaston" mukaan
Edellinen strategiatyö 1,5 vuotta sitten: paljon kotitehtäviä, pitkä prosessi => siihen nähden tämä saatiin nopeasti maaliin ja vertailuna siihen, tämä suoritus oli täyden vitosen arvoinen01-Jun-2016

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy