UniqAir


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Sontek ja ETR. UniqAirin kasvua tukemaan


UniqAir Oy valmistaa ja vuokraa sisäilmanpuhdistimia heikosta sisäilman laadusta kärsiviin tiloihin. Yritys on perustettu 2014 ja tänä aikana kasvattanut liikevaihtonsa jo kahteen miljoonaan euroon. Ainutlaatuiseen, 99,9 % pienhiukkasista ja 100 % kaasumaisista epäpuhtauksista suodattavaan innovaatioon perustuvan kasvun odotetaan jatkuvan nopeana myös lähivuosina.

Kasvun ja sen hallinnan varmistamiseksi yrityksessä tehtiin omistusjärjestely, jonka tuloksena osakkaiksi tulivat Sontek Oy ja Oy The English Tearoom Ab (”ETR”). Erityisesti tämäntyyppisissä muutosvaiheissa ja uusien henkilöiden tullessa mukaan toimintaan, on yhteisen näkemyksen luominen toiminnan sujuvuuden kannalta ja tyhjäkäynnin välttämiseksi tärkeää.

Sontek on käyttänyt TRAILMAKERia jo useissa portfolioyhtiöissään ja halusi varmistaa yhteisen näkemyksen syntymisen kaikkien osapuolien välille myös UniqAirissa. TRAILMAKERiin oli läpikäynnin jälkeen tyytyväinen myös UniqAirin toimitusjohtaja Panu Riikonen. ”Ennakko-odotuksia ei ollut,
prosessi oli ilman muuta hyödyllinen. Mukaan tuli nyt uusia ihmisiä, jotka eivät etukäteen tienneet juuri mitään yrityksen toiminnasta. Nyt olemme kaikki sovittujen asioiden ja tekemisen takana”, sanoo Riikonen. ”Koska Johtamisnäkymä on kaikkien osapuolien nähtävillä, se antaa sopivasti ryhtiä sovittujen asioiden toteuttamiseen”, Riikonen summaa.

Ensimmäistä kertaa TRAILMAKER-prosessissa mukana ollut ETR:n toimitusjohtajan Patrik Hertsbergin mielestä kokemus oli hyödyllinen. ”Opin ensinnäkin tehokkaasti tuntemaan sekä yhtiön että henkilöt. Prosessi oli erittäin kattava: kävimme läpi kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja mahdolliset pullonkaulat paikallistettiin jo etukäteen. Järkevä ja konkreettinen, lisäksi saimme työkalun strategian toteutuksen seurantaan”, linjaa Hertsberg. ”


Palautetta asiakkaalta:
- Selkeyttää omaa tekemistä
- Varmistaa että johdolla ja uusilla omistajilla on ja pysyy yhteinen näkemys
- Kaikki ovat sovittujen asioiden ja tekemisen takana
- Kun ei vielä tunneta -> TRAILMAKER yhdistää näkemykset23-Mar-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy