Sponsor Capital


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sponsor Capital. Pääomasijoittajasta vauhtia kasvu-uralle


Kasvuun tähtäävä yritys on monenlaisten paineiden ja ratkaisujen äärellä. Lisärahoitus on kriittinen tekijä tiellä menestykseen. Pääomasijoittajat ovat olleet tukemassa ja vauhdittamassa yrityksiä jo vuosikymmenten ajan. Vuodesta 1997 toiminut Sponsor Capital on yksi Suomen menestyneimmistä pääomasijoittajista. Yhtiön Juhani Kalliovaara avaa pääomasijoittajan toimintaperiaatteita ja -taustoja.

”Pääomasijoittajan aikataulu asettaa paineita yritykselle keskittyä olennaiseen eli oikean, kasvua ohjaavan kilpailuedun vahvistamiseen ja kehittämiseen. Yrityksellä on liikkumatilaa, kun suunnitelluissa raameissa pysytään. Pääomasijoittaja voi tukea perusteltuja hankintoja, joiden rahoittaminen muutoin voisi olla yritykselle vaikeaa ”, summaa Kalliovaara.

”Sponsor Capitalilla on vahva numerotausta ja kokemusta useista eri yrityksistä. Voimme tukea johtoa avaamalla, millaisia ratkaisuja joku toinen yritys on tehnyt vastaavassa tilanteessa. Haluamme, että yrityksellä on oikeanlainen tiimi tukenaan ja tarvittaessa vahvistamme yrityksen hallitusta tuomalla mukaan asiantuntijoita, joilla on näkemystä esimerkiksi toimialasta ja asiakkaista. Toimitusjohtajavalinta on keskeinen. Sitoutamme aina yrityksen avainhenkilöt luomallamme järjestelmällä. Tärkeää on, että meillä on johdon kanssa samat intressit ja katsantokanta asioihin.”
Sponsor Capital on tuonut TRAILMAKERIN aktiiviomistuksessaan olevaan Plastiroliin johtamisen apuvälineeksi. ”TRAILMAKERIN johtamisnäkymä kertoo selkeästi johdolle ja hallitukselle missä mennään. Poikkeamat erottuvat selkeästi ja siksi niihin voidaan puuttua välittömästi.”

Johtotiimiin halutaan näkemystä
”Emme etsi korjattavia, vaan ennustettavia, vahvan kilpailutekijän omaavia yrityksiä. Luontevia tilaisuuksia pääomasijoittajalle lähteä mukaan ovat esimerkiksi tilanteet, missä yritys haluaa nousta seuraavaan kokoluokkaan tai missä suuremmasta yrityksestä karsitaan ei-ydinliiketoimintaa olevia osia pois. Omistajan ikääntymiseen liittyvät tilanteet lukeutuvat näihin myös. Näissä tilanteissa omistaja voi turvata osan omaisuudestaan ja jakaa riskiä pääomasijoittajan kanssa – ja ehkä myöhemmin luopua yhdessä sijoittajan kanssa yrityksestä. Esimerkiksi liityimme Plastirolliin, jonka omistajat etsivät sen toiminnalle jatkajia.”

Suomessa on Juhani Kalliovaaran mukaan hyvät edellytykset pääomasijoitustoiminnalle. Sponsor Capitalille uutta vipuvoimaa tuo sen uusi 200 M€ pääomarahasto, mikä mahdollistaa lähes 500 M€ sijoituskapasiteetin. Sponsor Capitalin sijoitusstrategiana on tehdä enemmistösijoituksia keskikokoisiin suomalaisyrityksiin, jotka tavoittelevat voimakasta lisäkasvua niin orgaanisesti kuin lisäyrityskaupoin. Tähän mennessä Sponsor Capital on sijoittanut menestyksekkäästi kaikkiaan yli 20:een suomalaiseen yhtiöön. Sponsorin aktiivisessa omistusvaiheessa olevat yritykset ovat Realia Group, Accountor Group, Plastiroll, Espotel, Tikomet ja Lehtipiste.26-Nov-2018

Pääomasijoittajasta vauhtia kasvu-uralle


Pääomasijoittajasta vauhtia kasvu-uralle

Kasvuun tähtäävä yritys on monenlaisten paineiden ja ratkaisujen äärellä. Lisärahoitus on kriittinen tekijä tiellä menestykseen. Pääomasijoittajat ovat olleet tukemassa ja vauhdittamassa yrityksiä jo vuosikymmenten ajan. Vuodesta 1997 toiminut Sponsor Capital on yksi Suomen menestyneimmistä pääomasijoittajista. Yhtiön Juhani Kalliovaara avaa pääomasijoittajan toimintaperiaatteita ja -taustoja.

”Pääomasijoittajan aikataulu asettaa paineita yritykselle keskittyä olennaiseen eli oikean, kasvua ohjaavan kilpailuedun vahvistamiseen ja kehittämiseen. Yrityksellä on liikkumatilaa, kun suunnitelluissa raameissa pysytään. Pääomasijoittaja voi tukea perusteltuja hankintoja, joiden rahoittaminen muutoin voisi olla yritykselle vaikeaa ”, summaa Kalliovaara.

”Sponsor Capitalilla on vahva numerotausta ja kokemusta useista eri yrityksistä. Voimme tukea johtoa avaamalla, millaisia ratkaisuja joku toinen yritys on tehnyt vastaavassa tilanteessa. Haluamme, että yrityksellä on oikeanlainen tiimi tukenaan ja tarvittaessa vahvistamme yrityksen hallitusta tuomalla mukaan asiantuntijoita, joilla on näkemystä esimerkiksi toimialasta ja asiakkaista. Toimitusjohtajavalinta on keskeinen. Sitoutamme aina yrityksen avainhenkilöt luomallamme järjestelmällä. Tärkeää on, että meillä on johdon kanssa samat intressit ja katsantokanta asioihin.”

Sponsor Capital on tuonut TRAILMAKERIN aktiiviomistuksessaan olevaan Plastiroliin johtamisen apuvälineeksi. ”TRAILMAKERIN johtamisnäkymä kertoo selkeästi johdolle ja hallitukselle missä mennään. Poikkeamat erottuvat selkeästi ja siksi niihin voidaan puuttua välittömästi.”

Johtotiimiin halutaan näkemystä

”Emme etsi korjattavia, vaan ennustettavia, vahvan kilpailutekijän omaavia yrityksiä. Luontevia tilaisuuksia pääomasijoittajalle lähteä mukaan ovat esimerkiksi tilanteet, missä yritys haluaa nousta seuraavaan kokoluokkaan tai missä suuremmasta yrityksestä karsitaan ei-ydinliiketoimintaa olevia osia pois. Omistajan ikääntymiseen liittyvät tilanteet lukeutuvat näihin myös. Näissä tilanteissa omistaja voi turvata osan omaisuudestaan ja jakaa riskiä pääomasijoittajan kanssa – ja ehkä myöhemmin luopua yhdessä sijoittajan kanssa yrityksestä. Esimerkiksi liityimme Plastirolliin, jonka omistajat etsivät sen toiminnalle jatkajia.”

Suomessa on Juhani Kalliovaaran mukaan hyvät edellytykset pääomasijoitustoiminnalle. Sponsor Capitalille uutta vipuvoimaa tuo sen uusi 200 M€ pääomarahasto, mikä mahdollistaa lähes 500 M€ sijoituskapasiteetin. Sponsor Capitalin sijoitusstrategiana on tehdä enemmistösijoituksia keskikokoisiin suomalaisyrityksiin, jotka tavoittelevat voimakasta lisäkasvua niin orgaanisesti kuin lisäyrityskaupoin. Tähän mennessä Sponsor Capital on sijoittanut menestyksekkäästi kaikkiaan yli 20:een suomalaiseen yhtiöön. Sponsorin aktiivisessa omistusvaiheessa olevat yritykset ovat Realia Group, Accountor Group, Plastiroll, Espotel, Tikomet ja Lehtipiste.


03-Jun-2015

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy