Revanssi


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Kuusakoski. Revanssi Oy. Strateginen muutos edellyttää ammattimaista johtamista


Revanssi Oy etenee strategiansa myötä varmoin ottein. Tulokset näkyvät yrityksen taloudessa – liikevaihto ja kannattavuus kehittyvät odotusten mukaisesti. Revanssi Oy syntyi vuonna 2017, kun Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Rosk’n Roll Oy Ab ja Kuusakoski Oy keskittivät jätehuollon ja kierrätyksen palvelut uuden yhtiön ympärille. Revanssi palvelee yritysasiakkaita Uudellamaalla. Toimitusjohtaja Martti Sinisalo on syystä tyytyväinen, sillä yritys on saanut erinomaisen lähdön.
– Tavoitteemme on olla muutaman vuoden sisään johtava toimija alalla, ja olemme tässä hyvässä vauhdissa.

Tämän päivän jätehuolto ei ole jätteen ja materiaalien viemistä kaatopaikoille ja jätteenpolttoon. Asiakasyritysten on löydettävä uusia ratkaisuja jätejakeiden kierrättämiseen, ja niitä kolmen vahvan ja kokeneen toimijan yritys pystyy tarjoamaan. Uusi yritys ja liiketoimintamalli, kunnianhimoiset kasvutavoitteet ja strategisen muutoksen läpivienti ovat vaatineet ammattimaista johtamista.

Trailmaker valittiin Revanssissa työkaluksi uuden yrityksen alkumetreillä.
– Halusimme varmistaa omistajille, johdolle ja hallitukselle yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen sekä yhteiset tavoitteet. Näin toiminta on läpinäkyvää ja edistymistä voidaan seurata. Toimitusjohtajana olen saanut paitsi tiekartan ja tarkan toimintasuunnitelman myös työrauhan ja mandaatin toimia yhdessä sovitulla tavalla, Sinisalo kertoo.

Trailmakerin johtamisnäkymä on käytössä sekä hallitustyöskentelyssä että organisaation työvälineenä. Sinisalo pitää tärkeänä, että strategia ohjaa päivittäistä työtä ja päätöksentekoa.
– Strategioihin ei oikein pääse kiinni, jos linkki operatiiviseen tasoon puuttuu. Trailmakerissa konkretia on sisäänrakennettuna, kun stepit tavoitteen saavuttamiseksi on määritelty tarkastii.12-Apr-2018

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy