Piklas


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: PRT-Forest Group – Piklas Oy uuteen strategiseen vaiheeseen


PRT-Forest Groupiin kuuluva Piklas Oy tähtää seuraavaan kokoluokkaan ja hakee kannattavaa kasvua ajureinaan mm. vahva asiakaslähtöisyys sekä digitaalisuus ja verkkokauppa. Ikkuna- ja oviliiketoiminnan markkinan tasoittunut kasvu ja liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät uutta strategiaa ja sen ammattimaista toteutusta.

Piklas Oy on ikkuna- ja ulko-oviverkkokaupan edelläkävijä. Yritys on kasvanut noin 16 prosenttia vuosittain, ja vuoden 2017 liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa. Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa tehtaassa valmistetaan kahdessa vuorossa yli 120 000 ikkunaa ja ulko-ovea vuodessa.

Piklaksen johto on erittäin sitoutunut uuden strategian toteutukseen. ”Haemme merkittävää kasvua tulevina vuosina. Tahtotilamme on 35 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Seuraavaan sarjaan nouseminen ja kokoluokan muutos vaatii uudenlaista systematisointia”, Piklas Oy:n toimitusjohtaja Erkki Tolvanen sanoo.

Piklaksessa määriteltiin Trailmaker-konseptilla pitkän tähtäimen strategia ja 15 kuukauden ajalle konkreettiset virstanpylväät ja aikataulutettu toimintasuunnitelma. ”Toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti, että nyt työstetty lyhyen tähtäimen konkreettinen toimintasuunnitelma on aivan olennainen työkalu strategian toteuttamisessa. Trailmaker-konseptilla päästään todella nopeasti syvälle asiaan.”

Myös mahdollisiin pullonkauloihin eli esimerkiksi henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin hahmotellaan nyt uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Trailmaker-prosessin myötä saadaan avainhenkilöt ja koko henkilöstö tekemään yhdessä töitä saman tavoitteen eteen.

”Trailmaker nosti esiin myös kipukohtia. Yksi konseptin vahvuuksista on, että se tuo toteutuksen pullonkaulat esiin. Ne voivat olla menestymisen esteitä, jos niitä ei käydä avoimesti läpi”, Tolvanen muistuttaa.

TRAILMAKER on kotimainen konsepti:
- Testaa ja konkretisoi strategian kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla
- Testaa ja konkretisoi strategian toteutukseen tarvittavat resurssit ja kyvykkyyden
- Yhdistää johdon ja omistajien näkemykset kolmessa päivässä
- Muodostaa pysyvän johtamiskäytännön muutoksen läpiviemiseksi

 


 

 

02-Oct-2018

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy