Mecra


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mecra vastaa tilauskantansa kasvuun muuttamalla toimintatapojaan


Mecra Oy on Länsi-Uudellamaalla toimiva konepajayritys, joka tarjoaa metallintyöstön kokonaispalvelua osien valmistuksesta aina laitteen loppukokoonpanoon asti. Mecran liiketoiminta käynnistyi jo vuonna 1956 ja vuonna 1996 se eriytyi lopulta omaksi yritykseksi. Vuoden 2016 liikevaihto oli noin 1,2 M€. Uusien omistajien toimien johdosta vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 1.8 milj. euroon.

Yrityksen tilauskanta on ollut voimakkaassa nousussa. Hallitun kasvun varmistamiseksi Mecran omistajat päättivät selkeyttää kasvustrategiaansa ja poistaa kasvun pullonkaulat TRAILMAKER-konseptin avulla. Tavoitteena oli luoda yrityksen strategialle konkreettisen ja dynaaminen toteutuspolku.

Mecran toimitusjohtajan Tuomas Patasen mukaan TRAILMAKERin kanssa asiat ovat edenneet juuri sovitusti. ”Konsultointi oli valmiiksi mietitty ja hahmoteltu. Asiat käytiin tehokkaasti läpi”, hän sanoo. Patanen toteaa myös, että TRAILMAKERin ansiosta he tietävät mihin keskittyä ja mitkä ovat kasvun pullonkaulat. ”TRAILMAKERon selkeyttänyt ja helpottanut yleistä toimimista. Nyt vastuualueet ovat jaettu selkeästi”, Patanen summaa.25-Sep-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy