Lämpöhuolto


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Taaleri. Lämpöhuollon uusi palvelu menestyy


Etelä-Suomen Lämpöhuolto Oy on kaukolämpölaitteistojen ja näihin liittyvien huoltopalveluiden toimittaja, joka on juuri lanseerannut uuden huoltoleasing-palvelun. Yrityksen ensimmäinen toimintavuosi oli 2013 ja kuluvan vuoden 2017 myyntiarvio on jo noin 4 miljoonaa euroa. Lämpöhuolto on Suomen ainoa pelkästään kaukolämpövaihtimiin erikoistunut yritys ja se vastaa useiden satojen kiinteistöjen kaukolämpösaneerauksista ja ylläpidosta. Lämpöhuollon kasvun takana ovat sekä uusi huoltoleasing-palvelu että dynaaminen ja hyvin johdettu myynti. Palvelu on muuttanut yrityksen toimintamallia ja kasvustrategiaa voimakkaasti kasvattaen pääoman tarvetta.

Harkitessaan yhtiöön sijoittamista Taaleri halusi varmistua Lämpöhuollon kasvustrategian toteutuksen edellytyksistä. Lämpöhuolto hyödynsi tähän Trailmakerin
Execution DD -palvelua. TRAILMAKER-prosessin jälkeen Taaleri päätti sijoittaa Lämpöhuoltoon. Yhteistyössä Taalerin kanssa Lämpöhuollolla on strategian toteuttamiseen tarvittava pääoma, uskottavuus sekä konkreettinen toteutuspolku.


Lämpöhuollon toimitusjohtaja Juuso Pelkonen sanoo, että TRAILMAKERin konsultit olivat ammattilaisia, jotka pystyivät omalla kokemuksellaan viemään prosessin läpi. ”Koin, että Lämpöhuolto on niin uniikki yritys ja että ’yrittäjä tietää itse parhaiten’, mutta TRAILMAKER antoi arvokasta informaatiota”, Pelkonen myöntää. Hänen mukaansa TRAILMAKERista on hänelle henkilökohtaisestikin hyötyä: ”TRAILMAKER selkeytti meidän ajatuksiamme”. Lopuksi Pelkonen linjaa: ”TRAILMAKER tuo parhaiten lisäarvoa hallituksen jäsenille, jotka eivät ole mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa, vaan tulivat sijoitusyhtiön kautta mukaan”.19-Sep-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy