Fiblon


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Fiblon hyödyntää strategiassaan syvällistä asiakasosaamista


Fiblon Oy on Porilainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet kattaus- ja pyyhintätuotteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa erityisesti horeca-sektorilla.
Pitkäaikainen yhteistyö mm. lentoyhtiöiden sopimusvalmistajana on tuonut yritykselle vahvaa osaamisylivoimaa esimerkiksi laadun, toiminnan tehokkuuden ja palvelun suhteen.

Viimeisten 10 vuoden aikana on liiketoimintaympäristö muuttunut merkittävästi, tuoden sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia. Tämä on merkinnyt Fiblonille tarvetta liiketoiminnan strategiseen muutokseen. Murroksessa on Fiblon nähnyt mahdollisuuden merkittävään kasvuun uusien asiakkuuksien ja kansainvälistymisen avulla.

Uutena vahvuutena ja kilpailuetuna Fiblon hyödyntää syvällistä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä. Tätä kilpailuetua yrityksessä rakennetaan jo nyt täydellä teholla. Syvällinen ymmärtäminen pitää sisällään mm. asiakkaan koko liiketoiminnan tuntemusta, sekä laajamittaista kontaktipintaa asiakkaaseen.

Muutoksen läpiviennin varmistamiseen ja nopeuttamiseen Fiblon päätti hyödyntää Trailmakerin konseptia.

Palautetta asiakkaalta:
- Strukturoitu ja tehokas prosessi.
- Kaikkien johtoryhmien pitäisi osata tämä, mutta ilman hyvää työkalua strateginen johtaminen on vaikeaa.
- Johto on nyt sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin.
- Strategian toteutus on jo käynnistynyt.

 14-Jun-2016

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy