Domretor


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Härkiksen valmistaja Domretor voimakkaassa kasvussa


Domretor Oy on vuonna 1999 perustettu elintarviketeollisuuden sopimusvalmistaja, jonka vuosittainen kasvu on perustamisesta lähtien ollut noin 15% aina vuoteen 2014 asti, jonka jälkeen kasvu on kiihtynyt. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 4 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 se oli jo 6,5 miljoonaa euroa.
Suuren kasvun ovat mahdollistaneet merkittävät sopimusvalmistusasiakkuudet, erityisesti uusi trendiruoka-aine Härkis. Näiden uusien sopimusvalmistusasiakkuuksien ansiosta vuoden 2017 liikevaihdon ennustetaan nousevan jopa 10 miljoonaan euroon. Tällä hetkellä Domretor neuvottelee uusista merkittävistä asiakkuuksista ja valmistautuu kansainvälistymiseen.

Domretor Oy:n johto totesi yhtiön tulleen kasvupolullaan risteyskohtaan, jossa kasvun hallinta edellyttää uudenlaista toimintatapaa. Yhtiölle on avautunut lyhyellä aikavälillä suuri määrä kasvumahdollisuuksia, joiden hallittu hyödyntäminen edellyttää toteutuksen vaiheistusta, uudenlaista organisoitumista ja johtamista. Lisäksi johto päätti selkeyttää yhtiön kasvustrategian ja määrittää konkreettiset keinot sen toteuttamiseen. TRAILMAKERia hyödynnettiin kasvustrategian testaamisessa ja konkreettisen toteutuspolun määrittämisessä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla sekä uudenlaisen johtamistavan muodostamisessa.

Toimitusjohtaja Åsa Alangon mielestä TRAILMAKER-prosessi oli tarpeellinen: "Trailmaker piti homman kasassa. Jos projekti olisi tehty itse, olisi se mennyt rönsyilyksi ja kestänyt paljon kauemmin". Alanko myös kokee konseptin olevan helposti ymmärrettävä: "TRAILMAKER-konseptin kokonaisuus on hyvin looginen.25-Sep-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy