Coptersafety


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Sentica. Coptersafety laajentaa toimintaansa merkittävästi


Coptersafety Oy on Vantaalla lentokentän tuntumassa sijaitseva riippumaton helikopterisimulaattorikoulutu sta tarjoava yritys. Vantaalle tulee kouluttautumaan ulkomailta keskimäärin parisenkymmentä lentäjää viikossa. Vastaavanlaista riippumatonta koulutuskeskusta ei ole muualla Euroopassa. Sentica Partnersin tultua pääosakkaaksi on yritys tehnyt vuonna 2016 investoinnin, joka peräti nelin-viisinkertaistaa yhtiön kapasiteetin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Onnistuneen kasvun ja yhteisen näkemyksen varmistamiseksi päätettiin Coptersafetyssä käyttää Trailmakeria. Lisäksi haluttiin muodostaa pysyvä johtamiskäytäntö strategian toteutumisen varmistamiseksi, sekä ylläpitää yhteistä näkemystä johdon ja omistajien välillä.

Coptersafetyn kehitys- ja rahoitusjohtaja Hannu Marjoniemen mukaan Trailmaker-prosessi oli hyödyllinen. ”Prosessissa tuli hyvin jäsenneltyä yrityksemme lyhyen tähtäimen toimenpiteet”, sanoo Marjoniemi. ”Strategiaa ja yhdessä määritettyjä virstanpylväitä on jo alettu toteuttamaan käytännön toiminnassa.”04-Jul-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy