Chilit


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trailmaker-asiakas: Sentica. Chilit ja G7 Data, yhdessä enemmän kuin osiensa summa


Kesäkuussa 2016 G7 Data Oy ja Chilit Oy muodostivat merkittävän kokonaisuuden Suomen ICT palvelumarkkinoille Sentica Partnersin tuella. Aiemmin itsenäisinä toimineiden yritysten asiakkuudet ja tarjoamat täydentävät hyvin toisiaan. Muodostettu uusi kokonaisuus vastaa hyvin markkinan tarpeeseen keskikokoiselle mutta kuitenkin laajemman palvelukokonaisuuden tarjoajalle.

Uuden kokonaisuuden saamiseksi välittömästi kasvu-uralle tarvittiin selkeän kasvustrategian ja yhteisen yrityskulttuurin lisäksi myös vahva yhteinen näkemys johdon, henkilöstön ja omistajien välille. Tämän muutosprosessin menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi päätettiin hyödyntää TRAILMAKER-konseptia.

”Prosessi oli meille hyödyllinen. Ensin selvitettiin juurta jaksaen yritysten nykytila ja sen jälkeen muodostettiin strategia siitä, mihin ollaan menossa”, selventää toimitusjohtaja Kimmo Juuti. ”Yhdessä tehty strategia on nyt yksissä kansissa ja Johtamisnäkymä pitää huolen paitsi siitä, että asiat tulevat tehdyksi, myös yhteisen näkemyksen säilymisestä eri tahojen kesken”, tiivistää Juuti.

Asiakkaan kommentteja:
- Johtamisnäkymä selkiyttää organisaation tavoitteet. Johto tietää, mitä pitää tehdä ja milloin. Vähentää selittelyn riskiä.

- Tehokas: ei vie liikaa johdon aikaa.

- Keskusteleva prosessi helpottaa näkemyksen yhdistymistä johtoryhmän jäsenten ja hallituksen kanssa.

- Erittäin selkeyttävä prosessi ja konsepti, konkretisoi strategian hyvin. Muistuttaa mihin kenenkin pitää keskittyä että koko strategia toteutuu.27-Sep-2016

Chilit and G7Data, stronger together


In June 2016 Chilit and G7Data formed a considerable entity to Finnish ICT service market with the support of Sentica Partners. Clients and service range the companies supplement each other and form an adequately sized company to meet the market need.

In addition to a clear growth strategy, a common company culture and view between management, personnel and owners was required in order to get the new company immediately to growth trail. To ensure this transition TRAILMAKER concept was utilized.

“The process was useful to us. First our current status was mapped and analyzed, and after that, the strategy of where we are going was formed”, says CEO Kimmo Juuti. “The strategy formed together is now in one cover, and the Management View ensures not only that the agreed tasks are done, but also that the common view is maintained”, summarizes Juuti.


Comments from the client:

- Management View clarifies the goals of the organization. The management knows what to do and when.
Lessens the need for excuses.

- Efficient: doesn’t take too much time from the management.

- Dialogical process facilitates acquiring common view between management and owners.

- Extremely clarifying process and concept. Makes the strategy concrete. Reminds the whole organization where to concentrate in order to execute the whole strategy.28-Sep-2016

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy