Beam-Net


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Beam-Netin johdon kapulanvaihdos sujuvasti TRAILMAKERin avulla


Beam-Net Oy on teräsrakentamisen projekteihin erikoistunut kurikkalaisyritys, joka tuottaa ja myy teräsrakenteita sekä niihin liittyviä asennuspalveluita. Yrityksen liikevaihto on tällä hetkellä noin 4 M€. Nykyinen tilauskanta ennakoi tulevalle tilikaudelle jo yli 6 M€ liikevaihtoa. Hyvämaineisena tunnettuun Beam-Netiin luottavat suuret rakennusliikkeet ja rakennuttajat.

Pari vuotta sitten toimitusjohtajan tuolille väliaikaisesti hypännyt pääomistaja käänsi yhtiön kasvu-uralle. Tavoitteena on nyt liikevaihdon moninkertaistaminen, ja vastuu tulevaisuuden voimakkaan kasvun rakentamisesta on nyt siirretty uudelle toimitusjohtajalle.

Muutosprosessissa oli tärkeää muodostaa ensin yhteinen näkemys strategiasta ja sen toteutuksesta omistajien ja uuden johdon välille ja varmistaa uudelle johdolle vahva usko liiketoiminnan kasvupotentiaaliin. Tämän ”kapulanvaihdon” sujuvuuden varmistamiseksi Beam-Net Oy päätti käyttää TRAILMAKERia.

”TRAILMAKER oli meille erittäin hyödyllinen monessakin asiassa. Minun oli helpompi ottaa tehtävä vastaan kun selkeä toteutuspolku oli luotu”, kertoo Beam-Netin uusi toimitusjohtaja Marko Koivisto. ”Lokikirja osoittautunut hyödylliseksi viestintävälineeksi eri yhteistyötahojen kanssa. Voimme sen avulla helposti todentaa esimerkiksi että kasvun tuomat muutokset on otettu toiminnassamme huomioon ja mietitty etukäteen.”

Palautetta asiakkaalta:
- Hahmottaa kokonaisuuden ja pakottaa tekemään päätöksiä
- Suunnitelma ei konsultin tekemä vaan meidän itse linjaama
- Strategia tuli testatuksi joka suunnasta
- Ylitti odotukset
- Systemaattinen, selkeä ja tavoitehakuinen
- Olin aluksi skeptinen, olen ollut mukana monessa prosessissa, tämä oli ehdottomasti yksi parhaista06-Feb-2017

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy