Heebo


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Heebo murskaa rekrytoinnin perinteiset käytännöt


Heebo on vuonna 2010 perustettu suomalainen asiantuntijarekrytointien Match & Meet -palvelu. Muutaman toimintavuoden jälkeen yritys on kehittämässä palvelustaan täysin uutta versiota, työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista varten kehitettyä verkkopalvelua. Uudessa verkkopalvelussa rekrytointiprosessin voi hoitaa yrityksen rekrytointitarpeen suuruudesta tai tiheydestä riippumatta tehokkaasti ja mahdollisimman pitkälle automatisoidusti. ”Tavoitteemme on tuottaa ylivoimaista asiakashyötyä tarpeiden kohdentamisessa ja yhteensovittamisessa. Palvelumme muodostaa jo rekrytoinnin alussa kokonaiskuvan henkilöstä ja auttaa rekrytoivia yrityksiä ymmärtämään aiempaa paremmin, millaista henkilöä tehtävään tulisi hakea”, kertoo yrityksen perustaja Susanna Rantanen.

Yleensä rekrytoinneissa arvioidaan henkilön ja hänen työkäyttäytymisensä sekä mukavuusalueensa soveltuvuutta yrityksen organisaatiokulttuuriin vasta valinnan loppuvaiheessa. Heebon verkkopalvelu hyödyttää myös työnhakijaa. Palvelu auttaa työnhakijoita tunnistamaan osaamisensa ja valikoimaan, minkä tyyppisiin organisaatioihin heidän kannattaa hakuprosessinsa suunnata. Heebon avulla työnhakijat pystyvät tunnistamaan, millainen on heille optimaalinen työskentely-ympäristö. ”Työntekijä ei saavuta asetettuja tavoitteita, jos organisaation toimintatavat ja -kulttuuri eivät tue työntekijän luontaisia tarpeita, arvoja ja tapaa työskennellä”, huomauttaa Rantanen.

Tavoitteena kansainvälistyminen

Uudistettu Heebo on tarkoitus lanseerata lähikuukausina puolitoista vuotta kestäneen taustatyön, testauksen ja konseptoinnin jälkeen. Viimeisin rahoituskierros päättyi jokin aika sitten. Muutosten läpiviennissä on ollut tärkeää pitää fokus selkeänä. ”Olemme startup-yritys, jossa on paljon tekemistä ja vähän tekijöitä. Meidän on koko ajan pidettävä mielessä maali, minne olemme menossa.” ”Ensimmäisenä etappinamme on ottaa tukeva ote Suomen markkinoista, minkä jälkeen haemme kansainvälistymistä. Pitkällä aikavälillä olemme kehittämässä kansainvälisesti skaalautuvaa liiketoimintaa”, Rantanen toteaa. Heebon missiona on murskata rekrytointialan perinteiset käytännöt. Rekrytointiprosessi on yritykselle usein raskas, monivaiheinen, pitkä ja kallis. ”Tavoitteenamme on, että työntekijät ja työnantajat löytävät sopivimman vaihtoehdon nopeammin ja huokeammin kuin perinteisessä rekrytointiprosessissa.”


17-Nov-2014

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy