B2E


–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Messugenreen uusi tekijä uusilla ratkaisuilla


B2E aloitti toimintansa vuoden 2014 lopulla. Se syntyi, kun kaksi palvelutarjoajaa, Suomen Näyttelyrakentajat Oy ja Exposa Event Oy, yhdistivät tekijänsä, ideansa ja osaamisensa. B2E tarjoaa messuosastojen suunnittelu- ja rakentamispalveluja pk-sektorille sekä suuryrityksille – kilpailuetunaan uusi eurooppalainen messuosastoratkaisu sekä käyttäytymistieteisiin erikoistunut suunnittelutiimi.

”Digitaalisista messuista puhuttiin jo vuonna 2008, mutta niistä ei ollut aitojen asiakaskohtaamisten syrjäyttäjäksi. Yritykset varaavat siis edelleen messuja, joskin osastojen koko on saattanut muuttua”, kertoo uuden B2E:n toimitusjohtaja Esa Mattsson. Vaikka messubudjetti olisikin edellisvuotta pienempi, yritys haluaa silti tehdä vaikutuksen asiakkaisiinsa. ”Meillä on tarjota täysin uusi, moderni messurakennekonsepti. Muistan, kun vein työntekijämme konseptia esittelevään showroomiin. Vaikka he ovat nähneet yhtä ja toista, tämä ratkaisu teki heihin vaikutuksen”, jatkaa Mattsson.

B2E:llä asiakassegmentti ja palveluvalikoima on mietitty ja hiottu viimeiseen saakka. Messuratkaisuja tarjotaan sekä pk-yrityksille että pörssiyhtiöille. ”Eurooppalainen messurakennekonsepti on kustannustehokas ja näyttävä ratkaisu sopien erikokoisten yritysten tarpeisiin. Suuryritykset puolestaan hyötyvät huippusuunnittelutiimimme räätälöimästä muun muassa käyttäytymistiedettä hyödyntävästä osastosta. Yritysmielikuvaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi messuosastojen valaistuksen ja materiaalivalintojen kautta. Voimme myös käyttää osastolla yrityksen jo olemassa olevia kalusteita. Tämä tuo osaltaan kustannussäästöjä.” B2E:n suunnittelutiimi on palkittu muun muassa stressittömien tilojen toteutuksesta. Yritys tuottaa myös sisältöä messuille. Esimerkiksi B2E kutsuu tarvittaessa asiakasyrityksen potentiaaliset kontaktit messuille ja huolehtii ratkaisuillaan, että messujen myyntiliidit kirjautuvat oikeille henkilöille myöhempää yhteydenottoa varten.

Verkoston edut esiin uusista näkökulmista

B2E otti Trailmakerin mukaansa heti yritysfuusion alussa. ”Trailmaker auttaa täsmentämään yrityksen toiminnan punaisen langan, samalla tavoitteet ankkuroidaan kuukausikohtaiseen toimintasuunnitelmaan. Trailmaker-prosessi pakottaa perustelemaan mitä tehdään ja mitä ei. Se tuo selkeyttä ja itsevarmuutta eri osapuolille”, Esa Mattsson toteaa. ”Partnerimme ovat entistä vakuuttuneempia siitä, mitkä ovat meidän verkostomme edut. Osa on jopa nähnyt tarjoamamme ja sen hyödyt aivan uudesta näkökulmasta. Prosessi on tuonut meille myös aivan uudentyyppisiä asiakkaita.”

Esa Mattssonille B2E:n Trailmaker-puristus oli entuudestaan tuttu. ”Olin pari vuotta sitten erään toisen yrityksen kautta mukana Trailmaker-prosessissa. Helpotti, kun tiesi mitä tuleman piti, sillä B2E:n osalta aikataulu oli äärimmäisen tiukka”, kertoo Mattsson. ”Trailmakerin ihmiset ovat huippuammattilaisia. He ovat ohjaamassa prosessia ja esittämässä kokonaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä. Vastauksista syntyy suunnitelma, johon kaikkien on helppo sitoutua.”

B2E valmistautuu rekrytoimaan seuraavan kvartaalin aikana viisi uutta myyjää.


20-Jan-2015

Trailmaker

Strategy. Execution. Common View.

© 2016 Trailmaker Oy